Статті

«Ми й надалі приділятимемо значну увагу спрощенню митних процедур»

Головними напрямами в роботі Департаменту є спрощення митних процедур із застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, налагодження партнерських відносин із суб’єктами ЗЕД, сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження сучасних інформаційних технологій при проходженні товарів через митний кордон України та найкращого світового досвіду у сфері митного регулювання, здійснення контролю за повнотою сплати митних платежів.


Саме якісне та успішне виконання цих функцій забезпечить реалізацію державної політики у податковій та митній сферах з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку України.

З метою їх реалізації Департамент особливу увагу приділяє електронному декларуванню. Так, на сьогодні законодавство України дає змогу використовувати електронне декларування без будь-яких обмежень усіма підприємствами та передбачає можливість подання електронної митної декларації в усіх без винятку митних режимах. У 2013 р. досягнуто суттєвого зростання кількості оформлених в електронному вигляді митних декларацій з 68% на початок року до 86% у грудні.

Триває робота з організації оформлення попередніх декларацій ЕА, що забезпечує використання суб’єктами ЗЕД логістичних переваг та прискорення сплати платежів до бюджету. Тільки за 11 місяців цього року митницями Міндоходів оформлено близько 13 тис. таких декларацій.

Зобов’язання перед ЄС передбачають досягнення Україною показника частки митних оглядів товарів 5% до ІІ кварталу 2014 р. Завдяки організаційним заходам та ефективному застосуванню системи управління ризиками значення цього показника за 2013 р. становить 3,38%, що майже у 3,3 раза менше за аналогічний період 2012 р. (11,05%).

Крім того, одним із напрямів діяльності підрозділу є питання запровадження інституту уповноваженого економічного оператора. Підтвердженням високого рівня довіри митниці Міндоходів до підприємств є надання сертифіката уповноваженого економічного оператора.

Департамент на цьому не зупиняється і планує запровадити спрощення митних процедур, використання яких не потребуватиме отримання статусу уповноваженого економічного оператора, як це передбачено в законодавстві ЄС.

Особлива увага приділяється захисту прав інтелектуальної власності. Станом на кінець листопада у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності зареєстровано 1228 об’єктів (торговельні марки, промислові зразки, винаходи та корисні моделі), протягом січня — листопада 2013 р. здійснено 584 реєстрації. Кількість заяв правовласників постійно зростає.

Водночас одним із важелів впливу на несумлінних платників є застосування спеціальних санкцій. З початку 2013 р. за результатами роботи митниць Міндоходів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України направлено подання про застосування до 83 суб’єктів господарювання санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Щодо організації та розвитку системи управління ризиками на постійній основі поповнюється автоматизована система профілями ризику, спрямованими на посилення контролю за повнотою сплати митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України, за достовірністю декларування товарів тощо.

Протягом 2013 р. в установленому порядку затверджено та введено в дію 34 профілі ризику, спрямовані у тому числі:

  • на контроль подання та зіставлення попередньої інформації від морських агентів про товари, прийняті до перевезення у контейнерах до порту призначення на митній території України;
  • на контроль достовірності декларування при імпорті товарів з різним податковим навантаженням;
  • стосовно порушників митних правил та пов’язаних з ними осіб (регіональні профілі ризику);
  • щодо посилення митного контролю при «міграції» суб’єктів ЗЕД між митницями;
  • щодо контролю за експортом/імпортом товарів за заниженою/завищеною вартістю з використанням «маяків ризиковості».

Суттєвим джерелом виконання бюджетних завдань є контроль правильності визначення митної вартості товарів. Результати роботи митниць Міндоходів свідчать про значний резерв у цьому напрямі. Сума додаткових надходжень коштів від коригування митної вартості лише за 11 місяців 2013 р. становить 4,3 млрд. грн.

Ще одним джерелом додаткових надходжень до бюджету є класифікаційна робота. З початку року показник щодо донарахування митних платежів до Державного бюджету України за напрямом класифікації товарів становить 260,5 млн. грн.

Протягом січня — листопада 2013 р. класифікаційними підрозділами митних органів ухвалено 2154 класифікаційні рішення, за результатами яких класифіковано 3549 товарів.

Усі затверджені показники щотижнево аналізуються, перебувають на постійному контролі у керівництва Департаменту й безумовно будуть виконані, що свідчитиме про якісно новий підхід у роботі Міністерства щодо легального бізнесу, сприяння сумлінним платникам у спрощенні митних процедур і збільшення надходжень до бюджету.

Департамент і надалі приділятиме значну увагу таким напрямам діяльності, як впровадження міжнародного досвіду при застосуванні системи аналізу ризиків, дієвих важелів тарифного і нетарифного регулювання в міжнародній торгівлі, перехід від тотального контролю до надання послуг платникам податків, спрощення митних процедур у пунктах пропуску на державному кордоні, усунення схем ухилення від оподаткування тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42