Митна справа

Вдосконалення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням електронної митної декларації

Нещодавно у приміщенні Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів (м. Хмельницький) співробітниками Управління організації митного контролю та оформлення Департаменту митної справи Міндоходів України проведено короткостроковий семінар на тему «Електронне декларування. Проблемні питання та шляхи вдосконалення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням електронної митної декларації» для керівників митних постів, відділів митного оформлення, організації митного контролю митниць Міндоходів (згідно з наказом Міндоходів України від 09.08.2013 р. № 341 «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників територіальних органів Міндоходів у другому півріччі 2013 року»).

На семінарі посадовими особами Департаменту митної справи Міндоходів України було розглянуто, зокрема, законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють питання застосування електронного цифрового підпису, загальну характеристику положень Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 631, практичні аспекти застосування електронного декларування у різних митних режимах.

Також було відзначено, що наразі одним із факторів, які позитивно впливають на збільшення надходжень податків і зборів до державного та місцевих бюджетів за закріпленими платежами, є організація процесу митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. До його складових, зокрема, належить тривалість митного оформлення.

Значну увагу було приділено використанню сучасних електронних систем і технологій, які дають змогу скоротити час проходження товарів і документів через митницю, мінімізувати суб’єктивний вплив на прийняття рішень і зменшити кількість бюрократичних процедур.

Митний кодекс України (далі — Митний кодекс) дав змогу використовувати електронне декларування усім бажаючим підприємцям без будь-яких обмежень і в усіх митних режимах. За рахунок цього в листопаді 2013 р. показник оформлення електронних митних декларацій досяг 86% (у листопаді 2012 р. він становив 63%).

Завдяки запровадженню на митниці електронного декларування, прискорюється здійснення митних формальностей, зводиться до мінімуму суб’єктивний (людський) фактор під час здійснення митних процедур.

На законодавчому рівні відповідно до ст. 255 Митного кодексу встановлено, що митне оформлення «стандартної» декларації має бути здійснено не більше ніж за 4 години і встановлено вичерпний перелік випадків, коли цей час може бути перевищено.

Прискоренню виконання митних формальностей сприяло, зокрема, значне скорочення кількості документів, що подаються з митною декларацією для митного оформлення. Так, на відміну від раніше існуючого порядку, коли декларант подавав до митниці транспортні, комерційні, дозвільні документи на товари, раніше оформлені митні документи (попередні повідомлення, декларації, облікові картки тощо), наразі декларанти подають до митниці лише три документи: митну декларацію, рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, декларацію митної вартості.

Відомості про всі інші документи зазначаються декларантами у митній декларації. Митний орган має право вимагати від декларанта подати оригінали чи копії документів, зазначених у митній декларації. Такі документи мають зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом трьох років.

Відповідно до п. 8 Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 — 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 869-р, у рамках сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання передбачається, зокрема, підвищення ефективності процедур митного контролю.

Отже, на виконання п. 8 зазначеного Стратегічного плану в ході семінару обговорювалися напрями та конкретні заходи для вдосконалення системи електронного декларування товарів.

Крім того, проведено «мозковий штурм» генерування ідей щодо вдосконалення системи електронного декларування товарів з метою напрацювання пріоритетних напрямів роботи для вдосконалення системи електронного декларування товарів.

«Мозковий штурм» — це найвідоміший і найпоширеніший прийом генерування нових ідей шляхом творчої співпраці групи спеціалістів, у процесі якої учасники висувають і розвивають власні ідеї, ідеї своїх колег, використовують одні ідеї для розвитку інших, комбінують їх. «Мозковий штурм» — прийом активізації творчого мислення, побудований на створенні такої атмосфери, яка сприяє народженню нестандартних думок та ідей.

Учасниками «мозкового штурму» проаналізовано сучасний стан електронного декларування товарів, детально обговорено шляхи та перспективи подальшого вдосконалення системи електронного декларування товарів. За результатами «мозкового штурму» визначено такі пріоритетні напрями роботи для вдосконалення системи електронного декларування товарів на 2014 р.:

  • удосконалення стану законодавчого та нормативно-правового регулювання питань електронного декларування товарів;
  • удосконалення програмного забезпечення, що використовується органами доходів і зборів для підтримки процесу електронного декларування, та покращення технічного оснащення органів доходів і зборів;
  • удосконалення взаємодії органів доходів і зборів з іншими міністерствами та відомствами.

Заходи з впровадження покращень у системі електронного декларування товарів на 2014 р. буде докладно відображено у відповідному Плані роботи.

Таким чином, на сьогодні Міндоходів України продовжує пошук нових ефективних методів роботи, спрямованих на захист економічних інтересів України та створення умов для спрощення й прискорення митних процедур.