Податок на прибуток

Податок на прибуток у 2014 році

Ставка податку

Законом № 713 встановлено, що основна ставка податку на прибуток знижуватиметься поступово протягом трьох років.

Так, у 2014 р. ставка податку становить 18%, у 2015 р. становитиме 17%, з 2016 р. — 16%.

Цінні папери

З прийняттям Закону № 657 з 01.01.2014 р. діють нові (уточнені) правила визнання доходів/витрат за борговими цінними паперами. Так, операції з цінними паперами та деривативами, придбаними до дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу (до 01.04.2011 р.), обліковуються за нормами цього Кодексу. Нагадаємо, що до змін, внесених Законом № 657, такі операції відображалися в обліку за правилами, що діяли на дату придбання таких цінних паперів.

Прибуток/збиток від розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче від їх номінальної вартості відноситься до складу його доходів/витрат у податковому періоді, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів (оновлений пп. 153.4.3 п. 153.4 ст. 153 Податкового кодексу).

При визначенні прибутків/збитків у порядку, встановленому пунктами 153.8 і 153.9 ст. 153 Податкового кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 01.01.2013 р., враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі. Підставою для врахування таких витрат є наявність первинних документів, що підтверджують фактичне їх здійснення.

Крім того, змінами, внесеними Законом № 713 до підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, встановлено, що від’ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 01.01.2014 р., не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за результатами звітних (податкових) періодів 2014 р.

Податкові різниці

Починаючи із звітних періодів 2014 р. платники податку на прибуток мають право у складі фінансової звітності, що подається до органів доходів і зборів, відображати тимчасові та постійні податкові різниці (зміни внесено Законом № 422 до п. 1 підрозділу 4 розділу XX та Законом № 657 до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу).

Нематеріальні активи

З 01.01.2014 р. нематеріальні активи з невизначеним строком використання амортизуються від 2 до 10 років.

Згідно з оновленою редакцією пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу строк корисного використання нематеріального активу, якщо його не встановлено відповідно до правовстановлюючого документа, визначається платником податку самостійно, але такий строк не може становити менше ніж 2 та більш як 10 років безперервної експлуатації. Раніше такий строк становив 10 років.

Безнадійна заборгованість

З 01.01.2014 р. прострочена заборгованість юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності її майна, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не привели до повного погашення такої заборгованості, вважається безнадійною. Це встановлено змінами, внесеними Законом № 657 до визначення безнадійної заборгованості, наведеного у пп. «б» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу. До внесення змін за критеріями, встановленими цим підпунктом, безнадійною вважали заборгованість тільки фізичних осіб.

Звітний період

Законом № 657 внесено зміни до п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу, відповідно до яких базовим податковим (звітним) періодом для платників авансових внесків є календарний рік або календарний квартал. Таким чином, платники авансових внесків декларацію з податку на прибуток подають за підсумками року, а у разі якщо виникають обставини, визначені в абзацах восьмому та дев’ятому п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, такі платники мають право перейти на подання квартальної звітності, тобто подають декларацію з податку на прибуток за підсумками першого кварталу, півріччя, трьох кварталів та за рік.

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній базовий податковий (звітний) період не перевищують 10 млн. грн., та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42