ПДФО/ВЗ

Відповідальність за порушення нарахування і сплати ПДФО

Змінами, внесеними Законом № 657 до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, встановлено, що якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, то штрафи не застосовуються.

Уточнено порядок застосування штрафу за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків.

Так, штраф у розмірі 510 грн. (1020 грн. — у разі повторного порушення) за неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, накладатиметься тільки якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника та/або до зміни платника податку.

Крім цього, зазначені штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 цього Кодексу.

Також внесеними змінами встановлено, що штрафи за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати (ст. 127 Податкового кодексу) не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами зазначеного Кодексу.