Єдиний податок

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб: нові правила

З 01.01.2014 р. набрали чинності зміни, внесені Законом № 657 до глави 1 розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу.

Відповідно до чинних норм цього Кодексу фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим вищезазначеною главою, та реєструється платником єдиного податку.

Згідно зі змінами, прийнятими Законом № 657, починаючи з 01.01.2014 р. реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників єдиного податку. Раніше реєстрація проводилася шляхом видачі суб’єкту господарювання, який подав до контролюючого органу заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, Свідоцтва платника єдиного податку.

Міндоходів України веде Реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

У разі відсутності визначених Податковим кодексом підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зобов’язаний зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний подати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання в установленому порядку.

Внесеними змінами чітко встановлено виключний перелік підстав для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку, а саме:

 • невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим ст. 291 Податкового кодексу (загальні вимоги щодо обсягів доходів, видів діяльності, кількості найманих осіб тощо);
 • наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених -податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
 • недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 цього Кодексу (щодо дотримання вимог до кількості переходів та відмов від спрощеної системи оподаткування протягом року).

Крім того, встановлено перелік відомостей, які вноситимуться до Реєстру платників єдиного податку (найменування суб’єкта господарювання, податкова адреса, місце провадження господарської діяльності, обрані види господарської діяльності, ставка єдиного податку, група платника податку тощо).

Надано право зареєстрованим платникам єдиного податку безоплатно та безумовно отримувати витяг з Реєстру платників єдиного податку, який діє до внесення змін до Реєстру.

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з Реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу в разі:

 • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
 • припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
 • у випадках, визначених пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу, зокрема у разі: перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки або переходу до сплати інших податків і зборів; застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж розрахунки в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання; перевищення кількості фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку; здійснення видів діяльності, не зазначених у Реєстрі платників єдиного податку; наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Міндоходів України щоденно оприлюднюватиме для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та власному офіційному веб-сайті дані з Реєстру платників єдиного податку:

 • податковий номер (для юридичної особи);
 • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
 • дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 • ставку єдиного податку;
 • групу платника податку;
 • види господарської діяльності першої та другої груп;
 • дату виключення з Реєстру платників єдиного податку.

Таким чином, змінами, внесеними Законом № 657, скасовано необхідність отримання паперового Свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку та надано право платнику єдиного податку отримувати витяг з відповідного реєстру в Міндоходів України. Уточнено особливості перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, зокрема щодо порядку обрання та відмови від застосування спрощеної системи, а також чітко визначено перелік підстав для анулювання реєстрації платником єдиного податку.