Податок на майно

Сплата податку на нерухоме майно фізичними особами у 2014 році

За 2013 р. фізичні особи — власники нерухомості сплачуватимуть податок на нерухоме  майно у 2014 р. Розглянемо порядок розрахунку суми податку на нерухоме майно та визначимо на прикладах алгоритми його обчислення за окремими випадками перебування житлової нерухомості у власності платника податку.


Згідно з пп. 265.7.2 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування, за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Водночас нагадаємо, що пільги зі сплати податку на нерухоме майно не надаються на об’єкти оподаткування, які використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Для новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою — платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом. У таких випадках платники податку за згодою всіх співвласників подають заяву про визначення платника податку на об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділені в натурі, до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) такого платника.

Ставки податку

Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки

Житлова площа, м2

Розмір ставки податку1

Пільга зі сплати податку, м2

квартира/квартири

не більше 240

не більше 1% (11,47 грн.)

120

більше 240

2,7% (30,97 грн.)

житловий будинок/будинки

не більше 500

не більше 1% (11,47 грн.)

250

більше 500

2,7% (30,97 грн.)

різні види об’єктів житлової нерухомості

не більше 740

1% (11,47 грн.)

370

більше 740

2,7% (30,97 грн.)

1Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування.

 

Пільги зі сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 120 м2;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 250 м2;
 • для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 370 м2.

Водночас пільги зі сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Обчислення сум податку

Відповідно до пп. 265.7.1 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

 • за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пп. 265.4.1 п. 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
 • за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пп. 265.4.1 п. 265.4 цієї статті та відповідної ставки податку;
 • за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пп. «в» пп. 265.4.1 п. 265.4 цієї статті, та відповідної ставки податку;
 • сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно питомій вазі житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Розглянемо на прикладах, як обчислюється сума податку на нерухоме майно.

Приклад 1

Житлова площа квартири, в тому числі її частки, не перевищує 240 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності квартиру житловою площею 153 м2, якою володіє 10 місяців.

Визначається база оподаткування об’єкта житлової нерухомості: 153 м2 – 120 м= 33 м2.

Розраховується сума податку:

(33 м× 11,47 грн.)/12 міс.) × 10 міс. = 315,43 грн.

Приклад 2

Житлова площа квартири, в тому числі її частки, перевищує 240 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності квартиру житловою площею 265 м2, якою володіє 10 місяців.

База оподаткування: 265 м2 – 120 м2 = 145 м2.

Розраховується сума податку:

((145 м2 × 30,97 грн.)/12 міс.) × 10 міс. = 3742,21 грн.

Приклад 3

Житлова площа будинку, в тому числі його частки, не перевищує 500 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності будинок житловою площею 360 м2, яким володіє 10 місяців.

База оподаткування: 360 м2 – 250 м2 = 110 м2.

Розраховується сума податку:

((110 м2 × 11,47 грн.)/12 міс.) × 10 міс. = 1051,42 грн.

Приклад 4

Житлова площа будинку, в тому числі його частки, перевищує 500 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності будинок житловою площею 670 м2, яким володіє 10 місяців.

База оподаткування: 670 м2 – 250 м2 = 420 м2.

Розраховується сума податку:

((420 м× 30,97 грн.)/12 міс.) × 10 міс. = 10 839,5 грн.

Приклад 5

Житлова площа квартир, в тому числі їх часток, не перевищує 240 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності два об’єкти нерухомості, а саме: квартиру в м. Києві  житловою площею 70 м2, якою володіє один рік; квартиру в м. Одесі житловою площею 90 м2, якою володіє 5 місяців.

Сумарна житлова площа всіх об’єктів нерухомості становить: 70 м2 + 90 м2 = 160 м2.

База оподаткування: 160 м2 – 120 м2 = 40 м2.

Визначається питома вага кожного об’єкта оподаткування в сумарній житловій площі об’єктів нерухомості:

 • для квартири в м. Києві = 70 м/160 м2 = 0,438;
 • для квартири в м. Одесі = 90 м/160 м2 = 0,563.

Розраховується сума податку пропорційно питомій вазі житлової площі кожного об’єкта нерухомості, які розташовано в різних регіонах України:

 • сума податку (квартира в м. Києві) = 40 м2 × 0,438 × 11,47 грн. = 200,95 грн.;
 • сума податку (квартира в м. Одесі) = ((40 м2 × 0,563 × 11,47 грн.)/12 міс.) × 5 міс. = 107,63 грн.

Приклад 6

Житлова площа квартир, в тому числі їх часток, перевищує 240 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності два об’єкти нерухомості, а саме: квартиру в м. Києві житловою площею 120 м2, якою володіє один рік; квартиру в м. Одесі житловою площею 150 м2, якою володіє 5 місяців.

Сумарна житлова площа всіх об’єктів нерухомості становить: 120 м2 + 150 м2 = 270 м2.

База оподаткування: 270 м2 – 120 м2 = 150 м2.

Визначається питома вага кожного об’єкта оподаткування в сумарній житловій площі об’єктів нерухомості:

 • для квартири в м. Києві = 120 м/270 м2 = 0,444;
 • для квартири в м. Одесі = 150 м/270 м2 = 0,556.

Розраховується сума податку пропорційно питомій вазі житлової площі кожного об’єкта нерухомості:

 • сума податку (квартира в м. Києві) = 150 м2 × 0,444 × 30,97 грн. = 2062,60 грн.;
 • сума податку (квартира в м. Одесі) = ((150 м2 × 0,556 × 30,97 грн.)/12 міс.) × 5 міс. = 1076,21 грн.

Приклад 7

Житлова площа будинків, у тому числі їх часток, не перевищує 500 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності два об’єкти нерухомості, а саме: будинок у м. Києві житловою площею 155 м2, яким володіє один рік; будинок у м. Одесі житловою площею 240 м2, яким володіє 5 місяців.

Визначається сумарна житлова площа всіх об’єктів нерухомості: 155 м2 + 240 м2 = 395 м2.

База оподаткування: 395 м2 – 250 м2 = 145 м2.

Визначається питома вага кожного об’єкта оподаткування в сумарній житловій площі об’єктів нерухомості:

 • для будинку в м. Києві = 155 м/395 м2 = 0,392;
 • для будинку в м. Одесі = 240 м/395 м2 = 0,608.

Розраховуються суми податку пропорційно питомій вазі житлової площі кожного об’єкта нерухомості, які розташовано в різних регіонах України:

 • сума податку (будинок у м. Києві) = 145 м2 × 0,392 ×11,47 грн. = 651,95 грн.;
 • сума податку (будинок у м. Одесі) = ((145 м2 ×  0,608 × 11,47 грн.)/12 міс.) × 5 міс. = 421,33 грн.

Приклад 8

Житлова площа будинків, у тому числі їх часток, перевищує 500 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності два об’єкти нерухомості, а саме: будинок у м. Києві житловою площею 285 м2, яким володіє один рік; будинок у м. Одесі житловою площею 360 м2, яким володіє 5 місяців.

Визначається сумарна житлова площа всіх об’єктів нерухомості: 285 м2 + 360 м2 = 645 м2.

База оподаткування: 645 м2 – 250 м2 = 395 м2.

Визначається питома вага кожного об’єкта оподаткування в сумарній житловій площі об’єктів нерухомості:

 • для будинку в м. Києві = 285 м/645 м2 = 0,442;
 • для будинку в м. Одесі = 360 м/645 м2 = 0,558.

Розраховується сума податку пропорційно питомій вазі житлової площі кожного об’єкта нерухомості:

 • сума податку (будинок у м. Києві) = 395 м2 × 0,442 × 30,97 грн. = 5407,05 грн.;
 • сума податку (будинок у м. Одесі) = ((395 м2 × 0,558 × 30,97 грн.)/12 міс.) × 5 міс. = 2844,21 грн.

Приклад 9

Житлова площа різних видів об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток, не перевищує 740 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності три об’єкти нерухомості, а саме: квартиру в м. Києві житловою площею 80 м2, якою володіє один рік; квартиру в м. Одесі житловою площею 100 м2, якою володіє 5 місяців; будинок у м. Донецьку житловою площею 510 м2, яким володіє 9 місяців.

Визначається сумарна житлова площа всіх об’єктів нерухомості: 80 м2 + 100 м2 + 510 м2 = 690 м2.

База оподаткування: 690 м2 – 370 м2 = 320 м2.

Визначається питома вага кожного об’єкта оподаткування в сумарній житловій площі об’єктів нерухомості:

 • для квартири в м. Києві = 80 м/690 м2 = 0,116;
 • для квартири в м. Одесі = 100 м/690 м2 = 0,145;
 • для житлового будинку в м. Донецьку = 510 м/ 690 м2  = 0,739.

Розраховується сума податку пропорційно питомій вазі житлової площі кожного об’єкта нерухомості:

 • сума податку (квартира в м. Києві) = 320 м2 × 0,116 × 11,47 грн. = 425,77 грн.;
 • сума податку (квартира в м. Одесі) = ((320 м2 × 0,145 × 11,47 грн.)/12 міс.) × 5 міс. = 221,75 грн.;
 • сума податку (будинок у м. Донецьку) = ((320 м2 × 0,739 × 11,47 грн.)/12 міс.) × 9 міс. = 2034,32 грн.

Приклад 10

Житлова площа різних видів об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток, перевищує 740 м2.

Фізична особа проживає (зареєстрована) у м. Києві та має у власності три об’єкти житлової нерухомості, а саме: квартиру в м. Києві житловою площею 100 м2, якою володіє один рік; квартиру в м. Одесі житловою площею 130 м2, якою володіє 5 місяців; будинок у м. Донецьку житловою площею 520 м2, яким володіє 9 місяців.

Сумарна площа всіх об’єктів житлової нерухомості становить: 100 м2 + 130 м2 + 520 м2 = 750 м2.

База оподаткування: 750 м2 – 370 м2 = 380 м2.

Визначається питомва вага кожного об’єкта оподаткування в сумарній житловій площі об’єктів нерухомості:

 • для квартири в м. Києві = 100 м2/750 м2 = 0,133;
 • для квартири в м. Одесі = 130 м2/750 м2 = 0,173;
 • для житлового будинку в м. Донецьку = 520 м/ 750 м= 0,693.

Визначається сума податку пропорційно питомій вазі житлової площі кожного об’єкта нерухомості:

 • сума податку (квартира в м. Києві) = 380 м× 0,133 × 30,97 грн. = 1565,22 грн.;
 • сума податку (квартира в м. Одесі) = ((380 м× 0,173 × 30,97 грн.)/12 міс.) × 5 міс. = 848,32 грн.;
 • сума податку (будинок у м. Донецьку) = ((380 м2 × 0,693 × 30,97 грн.)/12 міс.) × 9 міс. = 6116,73 грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42