ПДВ

Облік та реєстрація платників податків

Реєстраційна заява в електронній формі

З 01.01.2014 р. відповідно до змін, внесених Законом № 443 до Податкового кодексу, платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платником ПДВ та про застосування спрощеної системи оподаткування засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстраційна заява при започаткуванні бізнесу

Законом № 443 також передбачено, що реєстраційна заява про добровільну реєстрацію платником ПДВ та заява про застосування спрощеної системи оподаткування можуть бути подані державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця згідно із Законом № 755. У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

Змінено умови добровільної реєстрації

Законом № 443 запроваджується добровільна реєстрація платником ПДВ за відсутності будь-яких оподатковуваних операцій.

Повідомлення за формою № 20-ОПП

Платники податків зобов’язані повідомляти контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням. Отже, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність, за формою № 20-ОПП подається платниками податків до органів Міндоходів України за основним місцем обліку протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття.

Термін повідомлення банками про відкриття/закриття рахунків платників податків

Термін надсилання повідомлення банками про відкриття або закриття рахунку платника податків — юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, скорочено з трьох робочих днів до наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття).

Внесення змін до облікових даних платників податків

З 01.01.2014 р. у разі виникнення змін у даних платника податків або внесення змін до документів, що подаються ним для взяття на облік, до контролюючого органу не потрібно подавати уточнені документи, якщо такі зміни вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців і про які платник податків повідомив за основним місцем обліку.

Подання заяви про зміну місцезнаходження

У разі зміни місцезнаходження тільки платники податківюридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, зобов’язані подавати відповідну заяву до контролюючих органів за новим місцезнаходженням у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно з порядком обліку платників податків.

Погашення податкового боргу фізичної особи

Законом № 657 доповнено ст. 97 Податкового кодексу, яка регламентує погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством. У цій статті під ліквідацією платника податків розуміють ліквідацію платника податків як юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрацію у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства.

Так, у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

Змінено порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

З 01.01.2014 р. набирають чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом № 657, відповідно до яких скасовується свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку.

Викладено в новій редакції ст. 299 Податкового кодексу, яка регламентує порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюватиметься шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку протягом двох робочих днів від дати надходження заяви суб’єкта господарювання щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

При цьому платниками єдиного податку вважаються такі особи, зареєстровані в установленому порядку:

  • фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, — з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
  • суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої — шостої груп, — з дня їх державної реєстрації.

Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку зі сплати інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання в установленому порядку.

Платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку протягом одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

  • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
  • припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
  • у випадках, визначених пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 цього Кодексу.

Відповідно до п. 299.13 ст. 299 Податкового кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та власному офіційному веб-сайті оприлюднює дані з реєстру платників єдиного податку.

Анулювання реєстрації платника ПДВ у разі обрання відповідної ставки єдиного податку

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 657 до ст. 298 Податкового кодексу, якщо платник єдиного податку третьоїшостої груп, який є платником ПДВ, обирає першу або другу групу чи ставку єдиного податку, встановлену для третьоїшостої груп, що включає ПДВ до складу єдиного податку, то його реєстрація платником ПДВ анулюється у порядку, встановленому цим Кодексом.

Перехід зі спрощеної системи оподаткування за наявності податкового боргу

Новою редакцією пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу встановлено, що у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, в останній день другого із двох послідовних кварталів.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42