Інші податки
Тема: ПДВ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію» (Витяг)

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію» наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію» (додається).


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міндоходів України
від 30.12.2013 р. № 891

Методичні рекомендації
щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію»

1. Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 73 «Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію» (далі - постанова № 73).

2. Для отримання статусу платника з позитивною податковою історією (далі - платник з позитивною податковою історією) платник податку на додану вартість повинен відповідати критеріям, визначеним постановою № 73.

Відповідно до пункту 200.22 статті 200 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) камеральна перевірка податкової звітності платників податку з позитивною податковою історією буде проводитись протягом п’яти календарних днів з дня подання податкової декларації.

Критерії оцінки платника з позитивною податковою історією побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

3. Показники, на підставі яких формуються критерії, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважатиметься таким, що має позитивну податкову історію (далі - Критерії), та порядок їх обрахунку:

3.1. у територіальних органів Міндоходів не було рішень про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість відповідно до статті 184 Кодексу.

Для формування зазначеного критерію використовуються дані з реєстру платників податку на додану вартість;

3.2. платники податку забезпечують своєчасне подання звітності з податку на додану вартість відповідно до статті 49 Кодексу.

Для формування зазначеного критерію використовують дані інформаційно-аналітичної бази Міндоходів;

3.3 платники податку на додану вартість відповідають критеріям, установленим пунктом 200.19 статті 200 Кодексу (у разі подання податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної у такій декларації) відповідно до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 № 781.

Для формування зазначеного критерію використовують дані інформаційно-аналітичної бази Міндоходів.

4. Згідно з нормами постанови № 73 платники податку на додану вартість вважаються такими, що мають позитивну податкову історію, якщо протягом попередніх 36 послідовних місяців такі платники відповідають усім визначеним у ній критеріям, оскільки однією з умов постанови № 73 є відповідність платника податку на додану вартість критеріям, установленим пунктом 200.19 статті 200 Кодексу (у разі подання податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної у такій декларації).

Таким чином, оскільки розрахунок на відповідність критеріям, установленим пунктом 200.19 статті 200 Кодексу, здійснюється лише за умови декларування суми бюджетного відшкодування в рядку 23.1 податкової декларації з податку на додану вартість, форма якої затверджена наказом Міндоходів від 13.11.2013 № 678, то платник податку вважається таким, що має позитивну податкову історію, не лише при декларуванні суми бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника у банку у кожному із 36 попередніх послідовних місяців, а й за умови, якщо він хоча б в одному чи в декількох із 36 попередніх послідовних місяців здійснює декларування інших показників декларації.

5. За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника Критеріям, перелік платників, що відповідають Критеріям, щомісяця доводиться до відома територіальних органів доходів і зборів.


Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Н. Є. ПРИВАЛОВ