Бухоблік

Нововведення в бухгалтерському обліку

Фінансова звітність

Продовжено строк подання річної фінансової звітності. За результатами 2013 р. пакет такої фінансової звітності потрібно подати не пізніше 28.02.2014 р.

Крім того, для деяких суб’єктів господарювання відкладено на рік перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Так, кредитні спілки та підприємства, які здійснюють господарську діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), переходитимуть на МСФЗ з 01.01.2015 р.

Ці зміни внесено постановою № 820 до  Порядку подання фінансової звітності та запрацювали з 01.01.2014 р.

Вимоги до головних бухгалтерів

З 01.01.2014 р. особа, яка займає посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового ринку (крім банків), має відповідати вимогам, затвердженим рішенням № 769. Однак, якщо посада головного бухгалтера відсутня, вимоги застосовуються до особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського обліку.

До цієї дати вимоги до головних бухгалтерів регулювалися рішенням № 815.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

З 01.01.2014 р. набрало чинності Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ, затверджене наказом № 611, нормами якого визначено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності.