Інші податки

Зайнятість населення

У 2014 році роботодавці вперше подаватимуть інформацію про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.


З метою реалізації ст. 14 Закону про зайнятість населення розроблено Порядок № 271, яким визначено процедуру надання підприємствами, установами та організаціями територіальним органам Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Зокрема, для працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб, встановлено квоту у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Вперше така інформація подаватиметься за звітний період, а саме за 2013 р. за встановленою формою, що є додатком до Порядку № 271. Така інформація подається до 01.02.2014 р. роботодавцями (підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб).

Звертаємо увагу, що відповідно  до ст. 14 Закону про зайнятість населення до громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать такі особи:

  • один із батьків або особа, яка їх замінює, та має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років;
  • виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
  • утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
  • особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
  • молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
  • особи, яким до настання права на пенсію за віком згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування залишилося 10 і менше років.

Відповідно до частини третьої ст. 14 Закону про зайнятість населення роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищезазначених категорій (крім інвалідів).

Працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, може здійснюватися роботодавцями самостійно або за сприяння Державної служби зайнятості.

При цьому п. 2 ст. 53 Закону про зайнятість населення визначено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (зазначених у частині першій ст. 14 цього Закону), з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42