Інші податки

Норми законодавства, які набрали чинності або втратили її з 01.01.2014 р.1

1Зазначений перелік не є виключним.


Спрощено процедуру державної реєстрації платників

Змінами, внесеними законами № 441 і 443 до Закону № 755 та до Податкового кодексу щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків, з 01.01.2014 р. встановлено можливість подання разом із заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи або підприємця як додатка заяви щодо обрання ними спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника ПДВ за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До відповідного органу доходів і зборів одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації зазначених осіб державним реєстратором передаватиметься електронна копія заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, виготовленої шляхом сканування, якщо такі заяви було подано як додаток до реєстраційної картки.

Інститути спільного інвестування

З 01.01.2014 р. набрав чинності Закон № 5080, дію якого спрямовано на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів. Цим Законом визначаються правові й організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами. Крім того, Законом встановлюються вимоги до складу, структури і зберігання таких активів, особливості емісії, звернення і викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність. Одночасно втратив чинність Закон № 2299.

Ставки екологічного податку

Відповідно до п. 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2014 р., ставки податку становлять 100% від ставок, передбачених статтями 243 — 246 цього Кодексу.

Митний тариф

З 01.01.2014 р. набрав чинності Закон № 584, яким встановлено перелік ставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовано згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Передбачено, що ставки ввізного мита можуть встановлюватися або змінюватися виключно шляхом внесення змін до Митного тарифу України в порядку, визначеному законом. Одночасно втратив чинність Закон № 2371.

Облік операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках

Згідно з постановою № 437 з 01.01.2014 р. діє нова редакція Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затвердженої постановою № 555.

Утворення підрозділів запобігання та виявлення корупції на підприємствах міністерств

З 01.01.2014 р. набрало чинності Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою № 706.

Зазначеною постановою доручено утворити (визначити) та забезпечити функціонування зазначених підрозділів (осіб) також на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління цих міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади.

З 01.01.2014 р. втратило чинність Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою № 1422.

Радянські бланки посвідчень водія діятимуть у 2014 році

Змінами, внесеними Законом № 568 до Закону № 5492, встановлено, що посвідчення водія, які було видано з використанням зразків бланків, затверджених органами влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, не припинятимуть свою дію з 01.01.2014 р., і можуть бути замінені на посвідчення нового зразка за бажанням їх власника та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Класифікація видів економічної діяльності

З 01.01.2014 р. втратив чинність Національний класифікатор ДК 009:2005, дію якого було продовжено на 2013 р. наказом № 113. З 2014 р. продовжуватиме діяти лише ДК 009:2010, затверджений наказом № 457.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Законом № 714 перенесено на 01.01.2015 р. дату набрання чинності Законом № 4050про державну службу. Отже, у 2014 р. продовжить діяти Закон № 3723. Автоматично переноситься на 01.01.2015 р. дата набрання чинності постановами № 551, № 559, № 591, № 605 та № 740.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42