Статті

«Стратегічні напрями розвитку кадрової політики Міндоходів спрямовано у майбутнє»

З метою реалізації Указу Президента України від 01.02.2012 р. № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки» та Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів України на 2013 — 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 869-р, та для проведення цілісної та системної реформи у сфері кадрової політики Міндоходів Департаментом персоналу розроблено Кадрову стратегію Міністерства доходів і зборів України на 2013 — 2018 роки, затверджену наказом Міністра доходів і зборів України Олександром КЛИМЕНКОМ від  23 грудня 2013 р. № 834.


У  підготовчому етапі розробки Кадрової стратегії активну участь взяли структурні підрозділи апарату Міністерства та територіальні органи Міндоходів. Загалом надійшло понад 200 пропозицій, спрямованих на стратегічні та інноваційні напрями діяльності, а також розвиток персоналу у майбутньому.

Кадрова стратегія Міндоходів визначає основні цілі, пріоритетні завдання та першочергові дії, на реалізацію яких має бути спрямовано кадрову політику Міністерства.

Реалізація Кадрової стратегії передбачає залучення висококваліфікованих фахівців, впровадження сучасних технологій управління персоналом, формування дієвого кадрового резерву, посилення вимог до морально-етичних і психологічних якостей персоналу, створення умов для розвитку людського потенціалу, підготовку та професійний розвиток керівних кадрів.

Метою Кадрової стратегії Міндоходів є формування ефективної кадрової політики, яка відповідає вимогам Стратегії державної кадрової політики на 2012 — 2020 рр., стандартам Європейського Союзу та сприятиме виконанню місії відомства.

Основними цілями реалізації Кадрової стратегії є:

 • формування нового покоління державних службовців Міністерства, які володіють сучасними методами та форматами роботи, поєднуючи стратегічний підхід з високим професіоналізмом;
 • підвищення ефективності системи управління персоналом у Міндоходів;
 • розвиток внутрішніх комунікацій: між керівниками та підлеглими (прямий і зворотній зв’язок), горизонтальних зв’язків, службового та професійного інформування;
 • розвиток організаційної культури співробітників, підвищення престижу роботи в органах доходів і зборів України, впровадження цінностей професіоналізму, високих етичних стандартів і норм поведінки, включаючи неприйняття корупції як явища;
 • удосконалення системи пошуку, підбору, найму та супроводження персоналу, конкурсного відбору, формування кадрового резерву, інформаційного забезпечення кадрової роботи, включаючи формування системи кадрових показників та професійного профілювання;
 • удосконалення системи управління професійним розвитком, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, створення середо-вища безперервного навчання;
 • формування і розвиток віртуального освітнього середовища, призначеного для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також самоосвіти на базі сучасних комунікаційних сервісів навчального призначення;
 • розробка та впровадження системи вимірних кадрових показників, критеріїв, норм і стандартів оцінок, прозорих і зрозумілих систем оцінювання персоналу (щодо ефективності, компетентності та ін.);
 • побудова ефективної системи мотивацій та стимулів праці, що забезпечують підвищення результативності діяльності;
 • створення системи підтримки задоволеності працею та залученості персоналу;
 • впровадження у практику роботи технології управління знан-нями для накопичення, обміну та використання професійних знань, управління експертними та інтелектуальними ресурсами, обміну досвідом, підвищення ефективності обробки типових і нестандартних випадків.

Реалізація кадрової політики Міндоходів здійснюється за напрямами, що передбачають вирішення відповідних пріоритетних завдань, а саме:

 • управління персоналом і регулювання професійної діяльності;
 • підтримка ефективності діяльності і задоволеності працею;
 • професійний розвиток, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, дистанційне навчання, безперервне навчання співробітників;
 • підтримка професійних знань, інтелектуальних ресурсів та обміну досвідом;
 • розвиток організаційної культури та внутрішніх комунікацій.

Кадрову стратегію передбачається реалізувати у три етапи з урахуванням першочергових, середньострокових та довгострокових завдань.

Перший етап (2013 — 2014 рр.): розробка, концептуальне, нормативне, ресурсне та організаційне забезпечення окремих напрямів реалізації Кадрової стратегії. Створення технологічної інфраструктури HR-інструментів. Реалізація пріоритетних проектів.

Другий етап (2015 — 2016 рр.): комплексний розвиток основних напрямів Кадрової стратегії. Досягнення системного ефекту. Виведення кадрової роботи Міндоходів на якісно новий інформаційно-технологічний рівень, що відповідає сучасним світовим стандартам.

Третій етап (2017 — 2018 рр.): подальший розвиток і вдосконалення кадрової політики Міндоходів та системи роботи з персоналом. Удосконалення технологій інструментів, що використовуються, інформаційних взаємозв’язків між напрямами та блоками кадрової роботи. Формування системи безперервної модернізації та розвитку системи роботи з кадрами у міру зростання і зміни потреб практичної діяльності відомства.

Зазначені напрацювання спрямовано на досягнення оптимального балансу процесів оновлення, збереження кількісного та якісного складу персоналу та забезпечення висококваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації єдиної державної податкової та митної політики Міністерства доходів і зборів України.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42