Інші податки
Тема: Перевірки та відповідальність, Облік платників податків

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податків на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов’язання (Витяг)

З метою забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг платників податків на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов’язання, формування єдиної практики застосування норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів, наказую:

1. Затвердити Порядок взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податків на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов’язання (далі - Порядок), що додається.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 17.01.2014 р. № 41

ПОРЯДОК
взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов’язання

1. Загальні положення

1.1. Порядок розроблений з метою забезпечення єдиного підходу до розгляду скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення або інші рішення органів доходів і зборів, яким визначені суми грошового зобов’язання (далі - рішення), формування єдиної практики застосування норм податкового чи іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів. Дія Порядку поширюється також на розгляд скарг платників податків, пов’язаних з рішеннями органів доходів і зборів про зменшення сум бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, зменшення чи збільшення суми податкового боргу, нарахування та/або стягнення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

1.2. Порядком визначено взаємодію структурних підрозділів під час підготовки проектів рішень за результатами розгляду скарг платників податків, у межах процедури адміністративного оскарження, відповідальним за підготовку та виконання яких згідно з розпорядчими документами Міністерства доходів і зборів України покладено на управління (відділ, сектор) адміністративного оскарження (далі - підрозділ адміністративного оскарження).

1.3. Основні визначення та скорочення:

а) АІС «Скарга» - автоматизована інформаційна підсистема «АІС «Скарга» системи «Податковий блок»;

б) ГУ Міндоходів - головні управління Міністерства доходів і зборів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників;

в) ДПІ - державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднані, спеціалізовані державні податкові інспекції (СДПІ) Міжрегіонального головного управління Міндоходів;

г) орган доходів і зборів нижчого рівня:

для Міністерства доходів і зборів України - всі територіальні органи доходів і зборів;

для Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників - СДПІ з обслуговування великих платників;

для ГУ Міндоходів - ДПІ;

ґ) засоби електронного зв’язку - засоби електронного зв’язку поштової системи «Fossmail STA», «LotusDomino», «Microsoft Outlook»;

д) підтверджуючі матеріали - документи та інформація, яка є в наявності в органу доходів і зборів, рішення якого оскаржується, що стосуються предмета оскарження та/або які підтверджують правомірність оскаржуваного рішення;

е) функціональний підрозділ - структурний підрозділ органу доходів і зборів, до компетенції якого віднесено питання, що є предметом оскарження, та/або структурний підрозділ, працівники якого здійснювали перевірку.

2. Попередній аналіз скарги

2.1. Попередній аналіз скарги проводить підрозділ адміністративного оскарження. Під час такого аналізу підрозділ адміністративного оскарження з’ясовує:

наявність обставин, встановлених законодавством, для залишення скарги платника податків без розгляду та/або її повернення платнику податків;

якими доказами платник податків підтверджує свої доводи та чи відображені в акті перевірки обставини, на які в скарзі посилається платник податків;

які обставини встановлені перевіркою та якими доказами вони підтверджуються.

2.2. При перевірці скарги платника податків на рішення ДПІ, донарахування грошового зобов’язання в яких пов’язане з відпрацюванням платників податків, віднесених до ризикової групи суб’єктів господарювання, обов’язковим є:

оцінка визначення в акті перевірки ланцюга, за яким здійснювалось постачання товарів (робіт, послуг);

оцінка відповідності висновків акта перевірки щодо застосування податково-правових доктрин;

оцінка висновків, викладених в акті перевірки щодо непідтвердження фактів здійснення особами господарської операції.

2.3. У разі з’ясування обставин, встановлених законодавством для залишення скарги платника податків без розгляду та/або її повернення платнику податків, підрозділ адміністративного оскарження готує проект рішення про залишення такої скарги без розгляду.

2.4. Якщо за результатами проведеного попереднього аналізу скарги з’ясовується, що в матеріалах скарги недостатньо документів, необхідних для об’єктивного розгляду скарги та/або вказані в скарзі доводи і факти свідчать про можливе недослідження під час перевірки певних обставин, підрозділ адміністративного оскарження готує проект рішення про продовження строку розгляду скарги. В проекті такого рішення зазначається про проведення відповідно до вимог Податкового кодексу України документальної позапланової перевірки.

Така перевірка проводиться в порядку та у спосіб, встановлений Податковим кодексом України і виключно з питань, що стали предметом оскарження. Орган доходів і зборів нижчого рівня зобов’язаний провести позапланову документальну перевірку до закінчення строку, зазначеного в рішенні органу доходів і зборів про продовження розгляду скарги.

2.5. При розгляді скарги платника податків має враховуватись позиція органу доходів і зборів, який виніс оскаржуване рішення.

Якщо матеріали справи свідчать, що позицію органу доходів і зборів з порушених в скарзі питань визначено в неповному обсязі, а також при відсутності документів, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, підрозділ адміністративного оскарження направляє запит до органу доходів і зборів нижчого рівня, в якому зазначається:

питання, з яких слід надати висновок;

перелік документів, які слід надати;

термін виконання та інше.

При підготовці вказаного висновку слід виходити з питань, викладених в запиті органу доходів і зборів вищого рівня, а також з доводів скарги платника податків. Відповіді повинні бути змістовними і мотивованими та мають містити надання оцінки кожному доводу платника податків. Орган доходів і зборів нижчого рівня надає свій висновок та відповідні документи у строки, вказані в листі органу доходів і зборів, який розглядає скаргу.

Електронні копії документів, які були вказані в запиті, та висновок заносяться до бази АІС «Скарга» та направляються засобами електронного зв’язку на адресу органу доходів і зборів, який розглядає скаргу.

3. Підготовка проекту рішення за результатами розгляду скарги платника платників

3.1. Підготовку проекту рішення за результатами розгляду скарги здійснює підрозділ адміністративного оскарження. Під час такої підготовки відбувається перевірка доводів та обставин, викладених в скарзі платника податків, а також за необхідності формування правової позиції з питань, порушених в скарзі, та/або оцінка та аналіз отриманого від органу доходів і зборів нижчого рівня обґрунтованого висновку і підтверджуючих матеріалів.

3.2. При підготовці рішення про результати розгляду скарги підрозділ адміністративного оскарження визначає:

які обставини встановлені матеріалами скарги;

чи правильно в акті перевірки надана кваліфікація обставинам та фактам;

чи правильно застосована норма права до встановлених перевіркою обставин;

чи відповідає рішення органу доходів і зборів вимогам законодавства України.

3.3. У разі необхідності для вирішення питань, порушених в скарзі, відбувається формування правової позиції. В ній бере участь підрозділ правової роботи та відповідні функціональні підрозділи. Для формування правової позиції підрозділ адміністративного оскарження направляє запит із зазначенням питань, з яких слід надати висновок, та термін його виконання. Такий запит повинен включати в себе перелік документів, необхідних для всебічного та об’єктивного вирішення питань, порушених у скарзі.

Відповідні функціональні підрозділи надають свій висновок у термін, зазначений в запиті підрозділу адміністративного оскарження. Такий термін визначається з урахуванням часу, необхідного для ознайомлення всіх зацікавлених підрозділів з документами, занесеними до бази АІС «Скарга», але цей термін не може складати менше трьох робочих днів.

Висновок надсилається засобами електронного зв’язку з подальшим наданням такого висновку у паперовому вигляді.

4. Заключні положення

4.1. Департамент правової роботи Міністерства доходів і зборів України надає органам доходів і зборів нижчого рівня методичну та практичну допомогу в організації роботи із розгляду скарг платників податків, проводить перевірки її стану, вживає заходів із усунення причин, що призводять до порушення прав та законних інтересів платників податків.

4.2. Проекти рішень про результати розгляду скарг, за якими планується скасування грошових зобов’язань на суму більше ніж 10 мільйонів гривень, погоджуються органом доходів і зборів, який розглядає скаргу платника податків, з Міністерством доходів і зборів України.

Погодження відбувається шляхом направлення підрозділом адміністративного оскарження органу доходів і зборів, який розглядає скаргу, до підрозділу адміністративного оскарження Міністерства доходів і зборів засобами електронного зв’язку проекту рішення за п’ять робочих днів до дати його прийняття. За наявності обставин для непогодження проекту такого рішення, відповідний лист надсилається до органу доходів і зборів, який розглядає скаргу протягом трьох робочих днів з дня отримання проекту рішення.

4.3. Якщо під час розгляду скарги буде встановлено, що орган доходів і зборів, який прийняв оскаржуване рішення та/або розглянув скаргу, припустив порушення податкового або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів, а також у разі встановлення недотримання вимог розпорядчих документів Міністерства доходів і зборів України, орган доходів і зборів вищого рівня може порушити питання та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які припустили такі порушення.

4.4. Працівники підрозділу адміністративного оскарження за дорученням керівництва можуть брати участь у судових засіданнях, розгляд яких пов’язаний зі скасуванням (визнанням протиправними) рішень органів доходів і зборів, які були попередньо розглянуті в порядку адміністративного оскарження.

4.5. Інформація щодо стану розгляду скарг платників податків на рішення органів доходів і зборів (у тому числі скарги, висновки та інші документи) заноситься відповідним структурним підрозділом до АІС «Скарга». Порядок дій посадових осіб органів доходів і зборів по роботі з АІС «Скарга» визначається відповідним Регламентом використання АІС «Скарга».


Директор Департаменту правової роботи В. В. КОЧКАРОВ