ПДВ

Про зміни у формі декларації з податку на додану вартість та особливості її заповнення

Загальні положення

Наказом № 678 (набрав чинності з 30.12.2013 р.) затверджено форму податкової звітності з ПДВ та Порядок її заповнення.

Основною метою прийняття вищезазначеного наказу є приведення форми податкової звітності з ПДВ та порядку її заповнення у відповідність із вимогами Положення, затвердженого Указом № 141.

Водночас наказом № 944 скасовано попередні форму податкової декларації з ПДВ та Порядок її заповнення, затверджені наказом № 1492.

Згідно з п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, нова форма податкової звітності з ПДВ вводиться в дію для звітності, поданої починаючи з 01.02.2014 р.

Відповідно за грудень та IV квартал 2013 р. платники податку звітують за формою, затвердженою наказом № 1492.

Нова форма податкової звітності з ПДВ та порядок її заповнення, затверджені наказом № 678, суттєво не відрізняються від тих, що діяли до моменту набрання чинності цим наказом.

Розглянемо зміни, які відбулися після набрання чинності наказом № 678.

Форму податкової декларації з ПДВ (далі — Декларація) доповнено двома рядками, а саме:

розділ І «Податкові зобов’язання» — рядком 5.1 «операції з вивезення за межі митної території України товарів, які звільнені від оподаткування». Показник цього рядка визначається виходячи з даних рядка 5 Декларації;

розділ ІІ «Податковий кредит» — рядком 16.1.4 «коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях». У цьому рядку зазначається сума коригування відповідно до ст. 192 Податкового кодексу обсягів придбання, відображених у рядку 10.2 Декларації.

Крім того, введено нову графу 11 до табл. 2 додатка Д1 до Декларації. В цій графі відображаються суми коригування ПДВ за податковими накладними, які включалися до рядка 10.1 Декларації. Також запроваджено нову графу 11 і в табл. 3 додатка Д1, у якій слід зазначати частку використання вхідного ПДВ в оподатковуваних операціях.

Наведемо приклади заповнення додатка Д1 до Декларації.

Приклад 1

Проведення коригування податкового кредиту за обсягами придбання товарів, включених до рядка 10 Декларації (табл. 2 розділу ІІ додатка Д1).

1. У грудні 2013 р. підприємством віднесено до податкового кредиту суму ПДВ за податковою накладною від 01.12.2013 р. № 898 ТОВ «ВВВ».

У січні 2014 р. підприємством отримано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2014 р. № 4/898 ТОВ «ВВВ», відповідно до якого вартість отриманого товару збільшено на 1200 грн., у тому числі ПДВ200 грн.

Розглянемо два випадки проведення коригування податкового кредиту звітного (податкового) періоду:

а) у разі якщо суму ПДВ за податковою накладною від 01.12.2013 р. № 898 ТОВ «ВВВ» включено до рядка 10.1 Декларації за грудень 2013 р., то табл. 2 розділу ІІ додатка Д1 слід заповнювати таким чином.

Приклад 1

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених до рядка 10 Декларації

(грн.)


з/п

Постачальник
(продавець)

Податкова накладна,
за якою проводиться
коригування

Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної

Підстава для коригування
податкового кредиту
з податку на додану вартість

Обсяг
п
остачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)

Сума податку на додану вартість
(+ чи -)

Сума податку
на додану вартість
з кол. 10, яка була
включена до податкового кредиту
 (до рядка 10.1 декларації)

найменування
(прізвище, ім’я,
по батькові —
для фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТОВ «ВВВ»

111111111111

01.12.13

898

4/898

08.01.14

Збільшення вартості товару

1000

200

200

 

Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -)

1000

200

200

 

При цьому в Декларації за січень 2014 р. заповнюється рядок 16.1:

16

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1)

1000

200

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

1000

200

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

-

х

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

-

-

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

-

х

16.1.4

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2

-

х

 

б) у разі якщо суми ПДВ за податковою накладною від 01.12.2013 р. № 898 ТОВ «ВВВ» було включено до рядка 10.2 Декларації за грудень 2013 р., то табл. 2 розділу ІІ додатка Д1 слід заповнювати таким чином.

Приклад 2

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених до рядка 10 Декларації

(грн.)


з/п

Постачальник
(продавець)

Податкова накладна,
за якою проводиться
коригування

Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної

Підстава для коригування
податкового кредиту
з податку на додану вартість

Обсягпостачання
(без податку
додану вартість)
(+ чи -)

Сума податку
на додану вартість
(+ чи -)

Сума податку на додану вартістьз кол. 10,
яка була включена до податкового кредиту

 (до рядка 10.1 декларації)

найменування
(прізвище, ім’я, по батькові —
для фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем)
розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТОВ «ВВВ»

111111111111

01.12.13

898

4/898

08.01.14

Збільшення вартості товару

1000

200

0

 

Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -)

1000

200

0

 

При цьому в Декларації за січень 2014 р. заповнюється рядок 16.1.4:

16

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1)

1000

-

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту,
який було включено у рядок 10.1

-

-

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання,
за якими не нараховувався податок на додану вартість

-

х

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту,
який було включено у рядок 15.1

-

-

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання,
які було включено у рядок 15.2

-

х

16.1.4

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання,
які було включено у рядок 10.2

1000

х

 

2. У грудні 2013 р. підприємством придбано товар, операції з постачання якого звільнено від оподаткування ПДВ, згідно з податковою накладною від 01.12.2013 р. № 898 ТОВ «ВВВ».

У січні 2014 р. підприємством отримано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 08.01.2014 р. № 4/898 ТОВ «ВВВ», відповідно до якого вартість отриманого товару збільшено на 1200 грн.
(без ПДВ, оскільки операції з постачання звільнено від оподаткування ПДВ).

У разі якщо суму ПДВ за податковою накладною від 01.12.2013 р. № 898 ТОВ «ВВВ» було включено до рядків 11.1 або 11.2 Декларації за грудень 2013 р., то табл. 2 розділу ІІ додатка Д1 слід заповнювати таким чином.

Приклад 3

Розділ II. Коригування податкового кредиту

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених до рядка 10 Декларації

(грн.)


з/п

Постачальник
(продавець)

Податкова накладна,
за якою проводиться
коригування

Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної

Підстава для коригування
податкового кредитуз податку
на додану вартість

Обсяг
постачання
(без податку на додану вартість)

(+ чи -)

Сума
податку
на додану вартість
(+ чи -)

Сума податку на додану вартість з кол. 10,
яка була включена до податкового кредиту
(до рядка 10.1 декларації)

найменування
(прізвище, ім’я,
по батькові — для
фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем)
розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТОВ «ВВВ»

111111111111

01.12.13

898

4/898

08.01.14

Збільшення вартості товару

1200

0

0

 

Усього: рядки 16.1, 16.1.1 та 16.1.4 (+ чи -)

1200

0

0

 

При цьому у Декларації за січень 2014 р. заповнюється рядок 16.1.1:

16

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) +  16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1)

1200

-

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

-

-

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

1200

х

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

-

-

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

-

х

16.1.4

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2

-

    х

 

Приклад 2

Проведення коригування податкового кредиту за обсягами придбання товарів, включених до рядка 15 Декларації (табл. 3 розділу ІІ додатка Д1).

У грудні 2013 р. підприємство включило до податкового кредиту до рядка 15 Декларації суму ПДВ за податковою накладною від 10.12.2013 р. № 585 ТОВ «ХХХ», при цьому частка використання в оподатковуваних операціях становила 30%.

У січні 2014 р. підприємством отримано розрахунок коригування кількісних і вартісних показників від 09.01.2014 р. № 8/585 до податкової накладної ТОВ «ХХХ», відповідно до якого вартість отриманого товару зменшено на 1200 грн., у тому числі ПДВ200 грн. У цьому випадку табл. 3 розділу ІІ додатка Д1 до Декларації заповнюється таким чином.

Приклад 4

Розділ ІІ. Коригування податкового кредиту

Таблиця 3. Коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених до рядка 15 Декларації

(грн.)


з/п

Постачальник
(продавець)

Податкова накладна,
за якою проводиться
коригування

Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників
до податкової накладної

Підстава для коригування
податкового кредиту
з податку
на додану вартість

Обсягпостачання
(без податку на додану вартість)
(+ чи -)

Сума податку
на
додану вартість*
(+ чи -)

Частка використання
в оподатковуваних
операціях

найменування
(прізвище, ім’я,
по батькові — для
фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем)
розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ТОВ «ВВВ»

111111111111

01.12.13

898

4/898

08.01.14

Збільшення вартості товару

- 1000

- 200

30

 

Усього: рядки 16.1.2 та 16.1.3 (+ чи -)

- 1000

- 200

х

 

При цьому у Декларації за січень 2014 р. заповнюються рядки 16.1.2 та 16.1.3

16

 

Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1)

- 1000

- 60

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

-

-

16.1.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість

-

х

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

- 300

- 60

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

- 700

х

16.1.4

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2

-

х

 

Додаток Д3 до Декларації доповнено рядком 2.1. У цьому рядку потрібно зазначати частину оплаченого від’ємного значення ПДВ щодо основних засобів, введених в експлуатацію. Зазначений показник визначається з метою встановлення відповідності критеріям для проведення автоматичного бюджетного відшкодування.

Розширено перелік рядків Декларації, до яких належить подавати додаток Д5. У розділі І «Податкові зобов’язання» слід розшифровувати рядки 1, 2.2 та 5 Декларації. У розділі ІІ «Податковий кредит» розшифровці підлягають рядки 10, 11, 14, 15. Такі зміни запроваджено з метою реалізації норм Податкового кодексу в частині проведення електронних документальних перевірок платників податку.

Розділ І додатка Д5 також доповнено графою 3, в якій слід зазначати період складання податкових накладних. Період складання податкових накладних зазначається для уникнення розбіжностей задекларованих показників платниками податку, які подають квартальну форму звітності, або новоствореними платниками з даними, задекларованими контрагентами.

Крім того, відбулися зміни і в додатку Д6 до Декларації, який доповнено новою графою, де потрібно зазначати індивідуальний податковий номер покупця.

Зауважимо, що у зв’язку з набранням чинності Законом № 657, яким скасовано свідоцтво платника ПДВ, у податковій звітності з ПДВ, поданій починаючи з 01.01.2014 р., службове поле «номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість» не заповнюється.

Слід нагадати, що додатки 1, 6, 7, 8 подаються до декларацій 0110/0121 — 0123/0130/0140 у разі наявності відповідних законодавчих підстав; додатки 2, 3, 4 подаються лише до Декларації 0110.

У табл. 1 наведено додатки, які можуть подаватися до відповідної Декларації.

Таблиця 1

Додаток до Декларації

Декларація з ПДВ з позначкою

0110
(загальна)

0121 — 0123
(скорочена)

0130
(спеціальна)

0140
(переробного підприємства)

Д1 (розрахунок коригування сум ПДВ)

+

+

+

+

Д2 (довідка про залишок від’ємного значення)

+

-

-

-

Д3 (розрахунок суми бюджетного відшкодування)

+

-

-

-

Д4 (заява про повернення суми бюджетного відшкодування)

+

-

-

-

Д5 (розшифровки ПЗ та ПК в розрізі контрагентів)

+

+

+

+

Д6 (довідка про обсяги постачання пільгових операцій)

+

+

+

+

Д7 (розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях)

+

+

+

+

Д8 (заява про відмову постачальника надати податкову накладну)

+

+

+

+

Д9 (розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг)

-

+

+

-

При цьому слід звернути увагу, що додатки подаються у складі Декларації лише у разі заповнення даних у відповідних рядках Декларації.

 

Особливості заповнення окремих рядків розділів декларацій

Таблиця 2

Рядки
Декларації/код додатка

Декларація з податку на додану вартість

Примітка

0110

0121-0123

0130

0140

Розділ І «Податкові зобов’язання»

1/Д5

Оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання, здійснені на митній території України, і ті, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Податкового кодексу визначено на митній території України

 

Операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах

 

Операції сільськогосподарських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 Податкового кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, передбаченого ст. 209 цього Кодексу, з постачання молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах

 

Операції переробних підприємств за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, виготовлені з поставлених молока або м’яса в живій вазі власно вироблених сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Податкового кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами — підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V цього Кодексу

 

2.1

Операції з вивезення товарів за межі митної території України відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу

Операції з вивезення сільськогосподарських товарів власного виробництва за межі митної території України відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу

Не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу переробне підприємство операції з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображає у Декларації 0110

 

4/Д6

 

Обсяг операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

У деклараціях 0121/0123/0130/0140 рядок 4 не заповнюється, оскільки місцем постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та надаються безпосередньо платником податку — суб’єктом такого спеціального режиму, є митна територія України

7

Обсяг послуг, отриманих від нерезидента на митній території України

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

У деклараціях 0121/0123/0130/0140 рядок 7 не заповнюється, оскільки податкові зобов’язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов’язань, що відображаються у зазначених деклараціях

8

= Ряд. 8.1 кол. А + ряд. 8.1.1 кол.А + ряд. 8.2 кол. А

= Ряд. 8.1 кол. А + ряд. 8.1.1 кол. А

= Ряд. 8.1 кол. А + ряд. 8.1.1 кол. А

= Ряд. 8.1 кол. А + ряд. 8.1.1 кол. А

 

8.2

Суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених у пільговому режимі

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

У деклараціях 0121/0123, 0130/0140 рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов’язання, які виникають при ввезенні на митну територію України, не відносяться до податкових зобов’язань, що відображаються у зазначених деклараціях

Розділ ІІ «Податковий кредит»

У розділі відображаються:

 

обсяги придбання (виготовлення, будівництва, споруд-ження, створення) з ПДВ або без ПДВ товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені
та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково — для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

 У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого

суми податкового кредиту, які виникають у зв’язку з переробкою та постачанням готової продукції.

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів/послуг, то відповідно до пп. 4 п. 1 розділу ХХ Податкового кодексу сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Зазначений розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалося відповідне виготовлення

 

 

постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об’єктом оподаткування)

розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Зазначений розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0121-0123 відповідно;

б) послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку

виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення
та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0130 відповідно;

б) послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку

та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0140 відповідно

 

14/Д5

Обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, обсяг ввезення на митну територію України товарів та необорот-них активів та обсяг отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для використання у господарській діяльності, з ПДВ (рядок 14.1) та без ПДВ (рядок 14.2)

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

 

16 кол. А/Д1, Д7

Ряд. 16.1 кол. А +  ряд. 16.1.1 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.1.2 кол. А (+ чи -) +  ряд. 16.1.3 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.1.4 кол. А (+ чи -) +  ряд. 16. 2 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.4 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.5 кол. А + ряд. 16.6 кол. А

Ряд. 16.1 кол. А + ряд. 16.1.1 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.1.2 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.1.3 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.1.4 кол. А (+ чи -) + ряд. 16. 2 кол. А (+ чи -) + ряд. 16. 4 кол. А (+ чи -) + ряд. 16.5 кол. А + ряд. 16.6 кол. А

 

 

16 кол. Б/ Д1, Д7

Ряд. 16.1 кол. Б + ряд. 16.1.2 кол. Б (+ чи -) + ряд. 16.2 кол. Б (+ чи  -) +  ряд. 16.3 кол. Б + ряд. 16.4 кол. Б (+ чи  -) + ряд. 16.5 кол. Б + ряд.16.6.1 кол. Б

Ряд. 16.1 кол. Б + ряд. 16.1.2 кол. Б (+ чи -) + ряд. 16.2 кол. Б (+ чи -) — ряд. 16.3 кол. Б + ряд. 16.4 кол. Б (+ чи -) + ряд. 16.5 кол. Б + ряд. 16.6.1 кол. Б

 

 

Розділ ІІІ «Розрахунки за звітний період»

18

Позитивне значення розрахунку різниці між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту

 

19

Від’ємне значення розрахунку різниці між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту:

 

 

 

враховується у зменшення суми податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з ПДВ, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Податкового кодексу (відображається у рядку 20.1 Декларації), а решта зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 Декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 Декларації наступного звітного (податкового) періоду)

зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 20.2 Декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 Декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

20.1

 

Зарахування від’ємного значення різниці у зменшення податкового боргу з ПДВ

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

Зараховується сума податкового боргу за попередні звітні (податкові) періоди з ПДВ, у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу, яка обліковується в КОРО платника на день подання Декларації

21.3

Збільшення або зменшення залишку від’ємного значення, який (для Декларації 0110 — після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної податковим органом

 

22/Д2

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду

Додаток 2 (Д2) подається лише до Декларації 0110

23 /Д3

(23.1(Д4)

та/або 23.2)

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню

Не заповнюється

Не заповнюється

Не заповнюється

 

24

 

Залишок від’ємного значення (для Декларації 0110 — після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 24 Декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.2 Декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

25

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду:

 

25.1

сплачується до загального фонду державного бюджету

не заповнюється

не заповнюється

частково сплачується до спеціального фонду державного бюджету

 

25.2

не заповнюється

спрямовується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства

залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства

частково спрямовується на спеціальний рахунок переробного підприємства

 

 

Особливості порядку подання уточнюючого розрахунку

У разі виправлення значення рядка 24 Декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий як самостійний документ або у складі декларації (як додаток до неї). Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.2 та відповідно 24 Декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі виправлення значення рядка 24 Декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 Декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише як самостійні документи, оскільки форма Декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються.

У разі виправлення показника рядка 20.2 Декларації значення з графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 Декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.