ЄСВ

Звітність з єдиного соціального внеску: подання звіту фізичними особами — підприємцями

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, які не використовують працю найманих працівників, формують і подають самі за себе звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за формою № Д5 один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Останнім днем подання звіту зазначеними підприємцями за 2013 р. є 10.02.2014 р.


Правила формування та подання звіту

Згідно з п. 2.1 розділу II Порядку № 454 звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
  • на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
  • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.

При цьому звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.

Електронна форма звіту, що подається на електронних носіях, має бути ідентичною звіту на паперових носіях (п. 2.9 розділу II Порядку № 454).

Пунктом 2.10 цього розділу визначено, що звіт страхувальником повинен подаватись у повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог цього Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, передбачених п. 2.8 зазначеного розділу, та поданий без усіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Згідно з п. 2.14 розділу ІІ Порядку № 454 фізичні особи — підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних осіб — підприємців, зазначених у п. 3.3 розділу III цього Порядку (фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу).

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день.

Подання звіту у разі зміни місцезнаходження

Відповідно до п. 3.7 розділу III Порядку № 454 якщо фізична особа — підприємець у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування органу доходів і зборів, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів за новим місцем взяття на облік.

Подання звіту фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

Згідно з п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування без використання праці найманих працівників, формують і подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Звіт подається за формою відповідно до табл. 2, 4 додатка 5 до Порядку № 454.

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається (п. 3.3 розділу III Порядку № 454).

Подання звіту фізичними особами — підприємцями, які обрали загальну систему оподаткування

Фізичні особи — підприємці, які обрали загальну систему оподаткування без використання праці найманих працівників, згідно з п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є платниками єдиного внеску. Зазначені страхувальники формують і подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Звіт подається за формою відповідно до табл. 1, 4 додатка 5 до Порядку № 454 (п. 3.2 розділу III цього Порядку).