Рентна плата

Виправлення сум нарахованого збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення

Платників, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання води визначено розділом XVI «Збір за спеціальне використання води» Податкового кодексу.


Відповідно до п. 323.1 ст. 323 Податкового кодексу платниками збору за спеціальне використання води, що вилучається з водних об’єктів (далі — збір), є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі) (далі — платники).

Згідно з п. 328.2 ст. 328 Податкового кодексу платники збору обчислюють суму податкових зобов’язань зі збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою та у порядку, передбаченому п. 46.5 ст. 46 цього Кодексу. Чинну форму Податкової декларації збору (далі — Податкова декларація) затверджено наказом № 1403.

Податкові декларації подаються платниками збору протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

Сплата збору здійснюється платниками протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання Податкової декларації за місцем їх податкової реєстрації.

Платник збору, який має структурні підрозділи на територіях інших, ніж головне підприємство, адміністративно-територіальних одиниць, і на яких здійснюється використання води для господарських потреб, зобов’язаний стати на облік як платник збору за місцезнаходженнями таких об’єктів у порядку, визначеному розділами VII, VIII Порядку № 1588, а також подавати Податкову декларацію за такий структурний підрозділ та сплачувати збір за весь обсяг води, використаний таким підрозділом за ставками збору, встановленими для водних об’єктів відповідної території.

Для зарахування зобов’язань зі збору визначено коди бюджетної класифікації, затверджені наказом № 11.

Нова форма Податкової декларації набула чинності у I півріччі 2013 р. Головною її відмінністю порівняно із формою, що втратила чинність, є назва колонок 10 та 11. Колонки повністю змінили зміст нарахованих зобов’язань зі збору.

Зокрема, у попередній редакції форми Податкової декларації колонка 10 мала назву «до державного бюджету», колонка 11 — «до місцевих бюджетів», та ці колонки відображали розмір податкових зобов’язань зі збору перед відповідними бюджетами. Чинна редакція форми Податкової декларації має назву колонки 10 «Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів загальнодержавного значення», колонки 11 — «Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів місцевого значення», що відповідають за розмір податкових зобов’язань зі збору, які виникають у результаті використання ресурсу відповідного виду водних об’єктів, а саме загальнодержавного або місцевого значення.

Колонка 9 чинної Податкової декларації аналогічно до попередньої визначає загальну суму визнаних платником податкових зобов’язань зі збору, зазначених у колонці 10 або колонці 11, у разі використання водних об’єктів виключно загальнодержавного або місцевого значення або суму податкових зобов’язань колонок 10 та 11 при одночасному використанні платником водних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення.

Для забезпечення права платників збору на уточнення податкових зобов’язань у складі Податкової декларації затверджено форму Перерахунку податкового зобов’язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар’єрної, шахтної, дренажної води (далі — Перерахунок), як невід’ємної частини Податкової декларації.

У Податковій декларації підлягають заповненню всі рядки всіх розділів з урахуванням приміток до цієї декларації. У разі відсутності інформації для заповнення того або іншого рядка рядки Податкової декларації та перерахунків до неї прокреслюються.

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником Податковій декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник збору самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним Податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Податкового кодексу), такий платник збору зобов’язаний надіслати уточнюючу Податкову декларацію (Перерахунок) до раніше поданої Податкової декларації за формою, чинною на час такого подання.

Платник збору має право не подавати таку Податкову декларацію (Перерахунок), якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник збору, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання зі збору в минулих податкових періодах, на підставі п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 цього Кодексу:

надіслати уточнюючу Податкову декларацію та сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такої Податкової декларації;

або відобразити суму недоплати у складі Податкової декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання зі збору.

Розглянемо ситуацію для платника збору, який здійснює використання води з водних об’єктів виключно загальнодержавного значення і помилково у колонці 11 звітної Податкової декларації задекларував податкові зобов’язання у розмірі 50% від загальної суми нарахованих податкових зобов’язань зі збору.

Чи потрібно подавати у такому випадку уточнюючу Податкову декларацію та чи застосовуються до такого суб’єкта господарювання штрафні санкції?

Помилкове заповнення колонки 11 «Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів місцевого значення» звітної Податкової декларації  платником, який використовував водні ресурси виключно загальнодержавного значення, призводить до помилки у визначенні сум податкового зобов’язання зі збору до бюджету.

Зокрема, за використання води водних об’єктів загальнодержавного значення збір нараховано платником не у повному обсязі, оскільки у колонці 10 Податкової декларації зазначено лише 50% нарахованої суми збору (замість 100-відсоткової суми нарахувань, яку потрібно було зазначити платнику збору при фактичному використанні води з водних об’єктів виключно загальнодержавного значення).

При цьому у колонці 11 платником збору зазначено 50% від нарахованої суми збору за використання води з водних об’єктів місцевого значення (при тому, що фактично використання води з водних об’єктів місцевого значення не відбувалось).

З урахуванням вищевикладеного неправильне заповнення колонки 11 призвело до заниження податкового зобов’язання зі збору за фактичне використання води водних об’єктів загальнодержавного значення. Тому такому платнику слід керуватись нормами ст. 50 Податкового кодексу, а саме: у разі самостійного виявлення факту заниження податкових зобов’язань минулих податкових періодів — на підставі пп. «а» п. 50.1 ст. 50 цього Кодексу або надіслати уточнюючу Податкову декларацію (Перерахунок) і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такої декларації (Перерахунку); або відобразити суму недоплати у складі Податкової декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на підставі пп. «б» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання зі збору та на підставі пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу нарахувати пеню на суму заниження за весь період заниження із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день заниження.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42