Соціальне страхування

Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва

У зв’язку з внесенням Законом № 406 змін до Закону про ЄСВ Міндоходів України відповідно до покладених на нього завдань  забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску, здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску, формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр), здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону та здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Виходячи з норм Закону про ЄСВ та ст. 47 Закону № 1105 розмір єдиного внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за основним видом економічної діяльності.

Згідно зі ст. 241 Закону № 1105 Фонд соціального страхування від нещасних випадків (далі — Фонд) має право відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності та проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

На виконання ст. 17 Закону про ЄСВ між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, і фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією.

Порядком № 458 передбачено, що у день отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом про держреєстрацію, орган доходів і зборів надсилає відомості про юридичних осіб (їхні відокремлені підрозділи) та фізичних осіб — підприємців до Фонду.

Фонд за інформацією, отриманою від органу доходів і зборів, відносить до класу професійного ризику виробництва юридичну особу (її відокремлений підрозділ) або фізичну особу — підприємця та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу доходів і зборів повідомлення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.

Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку взаємного обміну інформацією передаються органами доходів і зборів державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ органу доходів і зборів, в якому такого платника взято на облік, класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності, реєстраційного номера платника єдиного внеску.

Звертаємо увагу страхувальників, що відповідно до ст. 19 Закону про ЄСВ та п. 5 розділу ІІ Положення № 458 Міндоходів України оприлюднює на офіційному веб-порталі дані з реєстру страхувальників про взяття на облік платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва.

Згідно з розділом ІІ Порядку № 458 у разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання виписки з Єдиного державного реєстру узгоджує клас професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду.

Зазначений орган за заявою, отриманою від платника єдиного внеску, у разі необхідності приймає рішення про віднесення його до нового класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу доходів і зборів повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва.

На підставі такого повідомлення орган доходів і зборів вносить до реєстру страхувальників запис про зміну класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва органом доходів і зборів передаються, зокрема, державному реєстратору.

Відповідно до ст. 47 Закону № 1105 у разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.

Крім того, у разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника на підставі акта перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням періодів, в яких змінювався клас професійного ризику виробництва.

Звертаємо увагу страхувальників, які використовують найману працю, що при заповненні звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів у графі «Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику» необхідно обов’язково зазначати код основного виду економічної діяльності, згідно з яким Фондом встановлено клас професійного ризику виробництва, та у графі «Клас професійного ризику виробництва» — встановлений Фондом клас професійного ризику виробництва.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42