Інші податки

Звітність до державної служби зайнятості

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Статтею 14 Закону про зайнятість населення визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% від середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Відповідно до частини третьої цієї статті роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищезазначених категорій (крім інвалідів).

Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується згідно з Інструкцією № 286 у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування визначених Законом про зайнятість населення категорій громадян відповідно до вимог частини другої ст. 14 цього Закону, про що роботодавці інформують щороку державну службу зайнятості в установленому законодавством порядку.

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, подається щороку не пізніше 1 лютого після звітного року роботодавцями: підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб територіальному органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті незалежно від місцезнаходження за формою, наведеною у додатку до Порядку № 271. Останнім днем подання зазначеної інформації за 2013 р. є 31.01.2014 р.

Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначено ст. 14 Закону про зайнятість населення. Працевлаштування зазначених громадян може здійснюватися роботодавцями самостійно або за сприяння державної служби зайнятості.

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

За наявності попиту на робочу силу (вакансії) юридичні особи, а також фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від місцезнаходження подають територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті інформацію про попит на робочу силу (вакансії) за формою № 3-ПН, затвердженою наказом № 316.

Таке зобов’язання встановлено для роботодавців частиною третьою ст. 50 Закону про зайнятість населення.

Звітність за формою № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладено трудовий договір з найманим працівником.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42