Інші податки

Звітність до Фонду соціального захисту інвалідів

28 лютого — останній день подання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2013 р. за формою № 10-ПІ.


Відповідно до частини першої ст. 19 Закону № 875 для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб - у кількості одного робочого місця.

Згідно з частиною дев’ятою цієї статті підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Перелік підприємств, на які поширюються вимоги ст. 19 Закону № 875, визначено частиною другою ст. 1 цього Закону.

Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджено постановою № 70.

Відповідно до вищезазначеного Порядку звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою № 10-ПІ (річна). Форму звітності та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом № 42.

Звертаємо увагу, що звіти подаються лише в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів або надсилаються на їх адресу рекомендованим листом. Чинними законодавчими та нормативними актами не передбачено подання звіту за формою № 10-ПІ (річна) в електронному вигляді.