Статті

Нам вдалося створити колектив однодумців

До редакції надійшов лист. «У журналі «Вісник» № 45/2013 Інна Санжаревська розповідає багато корисного щодо наповнення бюджету, — пише А. Прядка з Луганщини. — Не можу залишатися байдужим і хочу запропонувати свої думки про шляхи істотного наповнення державної скарбниці». Наш читач пропонує відомству звернути увагу на господарську діяльність, де обертаються значні суми коштів, розігруються предмети розкоші, автомобілі тощо, а до скарбниці податки взагалі не сплачуються. Ми передали листа до Координаційно-моніторингового департаменту Міндоходів України і водночас поцікавилися результатами роботи Департаменту за минулий рік та планами на нинішній.


Як ми створювались

Рік тому Указом Президента України було створено Міністерство доходів і зборів України. У цьому контексті вибудовувалася структура нового Міністерства.

На наш Департамент було покладено функції координації структурних підрозділів центрального та регіонального рівнів у діяльності з наповнення бюджету (а в частині єдиного внеску — і позабюджетних фондів) та аналітичного супроводження усіх параметрів діяльності відомства.

Зазначене відобразилося на структурі Департаменту та основних напрямах нашої роботи. До традиційних — прогнозування та аналіз надходжень за платежами, регіонами, секторами економіки та великими платниками податків, облік та звітність, додалися нові — митна статистика та єдиний внесок.

У свою чергу інтеграція інформаційних та обліково-звітних систем дала поштовх розвитку нових напрямів аналітичної роботи в реаліях функціонування створеного Міністерства.

 Нам вдалося створити колектив однодумців, здатний оперативно та на належному фаховому рівні виконувати доручену справу.

Що було важливим у період створення

Об’єднання податкової та митної служб, закріплення функцій з адміністрування єдиного внеску підняли рівень нашої відповідальності перед державою на якісно вищий щабель — не лише щодо фінансування з держбюджету урядових програм (відомо, що Міндоходів забезпечує понад 80% доходів держбюджету та майже повністю — доходи місцевих бюджетів), а й щодо соціальної захищеності громадян і забезпечення пенсійних виплат.

Тому найважливішим, на мою думку, було об’єднати робочі процеси податкової та митної систем, а згодом — і єдиного внеску, та спрямувати їх на забезпечення надходжень до бюджету і позабюджетних фондів.

Ми поставили перед собою (на коротко- та довгострокову перспективу) достатньо амбітні завдання: посилити аналітичну складову, створити у Міністерстві комплексну систему прогнозування доходів бюджету та єдиного внеску і удосконалювати її з урахуванням світового досвіду, розвивати систему попередження ризиків несплати податків і зборів, інтегрувати обліково-звітні системи  у період об’єднання, а надалі — поліпшувати методологію ведення митної статистики. Послідовно займаємося їх реалізацією.

Що вважаємо своїми основними досягненнями

Створено Моніторинговий центр, у якому акумульовано інформаційні потоки Міндоходів.

Цей потужний інструмент було створено для аналітичного та інформаційного супроводження процесів детінізації за допомогою найновіших розробок у сфері ІТ. Моніторинговий центр зоновано за функціональною складовою. Він складається з аналітичної, сервісної, інтерактивної зон, зон моніторингу, «24/7» та «Сallback». Саме тут автоматично обробляються всі дані податкових звітів і декларацій, документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, інших джерел, які дають змогу вчасно та з високою ймовірністю виявити прояви неофіційної економічної діяльності, прослідкувати рух товару від кордону до кінцевого споживача, рух фіктивного податкового кредиту  від виробника до замовника. Система з виявлення ризиків повністю автоматизована і виключає людський фактор, а отже, і будь-які корупційні прояви. Не менш важливою є функція центру — внутрішній контроль за якістю обслуговування платників у сервісних центрах та на митних постах. Такий цілодобовий контроль дає змогу оперативно реагувати на позаштатні ситуації.

Розроблено комплексну систему прогнозування та аналізу закріплених за Міністерством платежів, яка включає, зокрема, визначення індикаторів надходжень за платежами та напрямами роботи в регіональному розрізі і моніторинг їх виконання та дає змогу забезпечити адекватність надходжень до бюджету закріплених платежів показникам соціально-економічного розвитку держави.

Розгляд та погодження фінансових планів державних підприємств, суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств, завдяки чому розглянуто фінансові плани на 2013 р. 29 підприємств, 26 з яких погоджено з обсягами сплати до держбюджету понад 19,2 млрд. грн. Відбувається також погодження фінансових планів зазначених підприємств на 2014 р. — із 18 наданих на розгляд  наразі погоджено 8.

Розширено вектор використання даних митної статистики — окрім традиційного формування даних офіційної державної статистики зовнішньої торгівлі та зовнішньо-торговельного балансу України для аналітичної роботи структурних підрозділів Міністерства.

Оптимізовано процес підготовки консолідованої звітності, що дало змогу оперативно та комплексно інформувати керівників відомства й держави щодо стану формування надходжень до бюджету податкових, митних платежів і єдиного внеску в розрізі платників та секторів національної економіки, обсягів податкових пільг, наявності податкового боргу тощо.

Реалізуємо загальнодержавну концепцію спрощення регулювання підприємницької діяльності через удосконалення сервісів обслуговування великих платників податків (згідно з Реєстром їх в Україні на 2014 р. відібрано 2131), оскільки саме у цьому сегменті зосереджується левова частка надходжень до бюджету. З метою зменшення адміністративного тиску на платників податків Департаментом розроблено проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким передбачено, зокрема, удосконалення критеріїв відбору платників до категорії великих та оптимізація документообігу при формуванні Реєстру великих платників податків. Законопроект пройшов громадське обговорення, погоджений з іншими міністерствами. У разі його прийняття у платників значно скоротяться витрати часу та бюрократичні процедури з переходу на обслуговування до спеціалізованих інспекцій.

Що плануємо на перспективу

Головне завдання виходячи з місії Міндоходів — реалізація ролі Міністерства у суспільстві і, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету та позабюджетних фондів.

Тому плануємо реалізувати закріплені за Департаментом проекти відповідно до Стратегічного плану розвитку Міндоходів України на 2013 — 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2013 р. № 869-р:

  • трансформація прогнозування доходів бюджету в координацію бюджетного процесу за доходами з урахуванням найкращих світових практик;
  • удосконалення системи запобігання виникненню ризиків несплати податків та зборів;
  • комплексне поліпшення обліково-звітної складової діяльності Міністерства;
  • оптимізація методологічної складової процесу ведення митної статистики України відповідно до міжнародних стандартів;
  • розроблення методики та формування системи операційних показників для структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Міндоходів.