ПДФО/ВЗ

Кампанію декларування доходів громадян розпочато

Звітний рік зазвичай розпочинається з кампанії декларування. З метою належної організації роботи територіальних органів Міндоходів України щодо забезпечення якісного проведення у 2014 р. деклараційної кампанії затверджено наказ Міндоходів України від  03.01.2014 р. № 1 «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році».

Декларування доходів — це:

 • виконання громадянином свого конституційного обов’язку;
 • індивідуальний внесок у добробут держави;
 • реалізація права громадян на податкову знижку.

При цьому головною метою Міндоходів України є ідеологія добровільності декларування доходів, взаєморозуміння та формування високої податкової культури населення.

Підсумки проведеної кампанії декларування 2013 р. свідчать, що у більшості громадян спостерігається підвищення рівня податкової свідомості, з’явилося розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Про позитивні зміни у суспільній свідомості свідчить рівень добровільності виконання податкових зобов’язань. Так, у 2013 р. громадянами подано 727 тис. декларацій, що майже на 61 тис. більше, ніж у 2012 р. Податкові зобов’язання щодо сплати податку на доходи фізичних осіб зросли на 292 млн. грн. (1,4 млрд. грн. у 2013 р. порівняно з 1,1 млрд. грн. у 2012 р.).

Для інформування платників податку у ЗМІ та на веб-порталі Міндоходів у мережі Інтернет постійно висвітлюються основні питання щодо порядку подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Податкова декларація), категорій платників податку на доходи фізичних осіб, які зобов’язані подавати річну Податкову декларацію, та переліку доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню, а також переліку витрат, які включаються до складу податкової знижки.

Для забезпечення сприятливих умов при поданні громадянами річних податкових декларацій передбачається можливість приймання декларацій у вихідні дні та у вечірні години, практикується надання консультацій при заповненні декларацій з виїздом відповідальних працівників територіальних органів Міндоходів України на великі підприємства та у віддалені райони. Практично кожен громадянин, який звітує про доходи, отримує необхідний комплекс послуг щодо заповнення декларації, сплати податку або отримання податкової знижки.

Випадки, коли Податкова декларація не подається

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання Податкової декларації вважається виконаним і така декларація не подається, якщо платник отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з розділом ІV цього Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV Кодексу;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до розділу ІV Кодексу;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з цим розділом оподатковуються за нульовою ставкою та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу;
 • зазначені у пунктах 167.2 — 167.4 ст. 167 цього Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами розділу ІV Кодексу;
 • зазначені у пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу від двох і більше податкових агентів і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 р. — 137 640 грн.).

Доходи, які при нарахуванні чи виплаті не оподатковуються, але не звільнені від оподаткування

Якщо згідно з розділом ІV Податкового кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу платника податку та подати річну декларацію з цього податку (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 зазначеного Кодексу).

До таких доходів належать:

 • інвестиційний прибуток (п. 170.2 ст. 170 цього Кодексу);
 • отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 цього Кодексу);
 • іноземні доходи (п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);
 • нецільова благодійна допомога понад установлену норму (у 2013 р. — 1610 грн.) (пп. 170.7.3 п. 170.7 цієї статті);
 • невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 п. 170.7 цієї статті);
 • непогашена частина податку, нарахована на суму перевищення фактично понесених витрат над коштами, наданими під звіт у разі припинення трудових відносин (пп. 170.9.1 п. 170.9 цієї статті);
 • додаткові блага від третьої особи (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
 • суми боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку — боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або шляхом надання повідомлення боржнику під підпис особисто про анулювання (прощеного) боргу та включає суму анульованого (прощеного) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (прощеного), такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній Податковій декларації (пп. «д» пп. 164.2.17 зазначеного пункту);
 • сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Податкового кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (пп. 164.2.7 зазначеного пункту);
 • доходи, що становлять позитивну різницю між:
 • сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва (абзац другий пп. 164.2.13 зазначеного пункту);
 • сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим договором (абзац третій пп. 164.2.13 зазначеного пункту);
 • сума недоплати податку у разі припинення трудових відносин з роботодавцем (пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу);
 • кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначено обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп. 164.2.12 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу);
 • доходи у вигляді неустойки (штрафів, пені) (пп. 164.2.14 зазначеного пункту).

Випадки, коли платник податку звільняється від подання Податкової декларації

Відповідно до п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу від обов’язку подання декларації звільняються незалежно від виду та суми отриманих доходів платники податку:

 • які є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року. Водночас обов’язок щодо заповнення та подання Податкової декларації в цьому випадку покладається на опікуна або піклувальника (п. 179.6 зазначеної статті). Тобто Податкова декларація від імені платника податку, який є неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, має бути подана опікуном або піклувальником до контролюючого органу за місцем проживання неповнолітньої особи (особи, визнаної судом недієздатною);
 • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
 • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
 • в інших випадках, визначених розділом IV Податкового кодексу.

Строки та способи подання Податкової декларації

Платники податку — фізичні особи, які не є суб’єктами підприємництва, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають за місцем своєї податкової адреси Податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу). Так, граничним строком подання Податкової декларації за 2013 р. є 30.04.2014 р.

Податкова декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів за вибором платника податку:

 • особисто платником або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п. 19.2 ст. 19 Податкового кодексу представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податку — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства, тобто нотаріально.

Відповідно до п. 49.5 ст. 49 вищезазначеного Кодексу у разі надсилання Податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання такої декларації, визначеного цією статтею, а при поданні в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

В електронній формі платники податків можуть подати Податкову декларацію до контролюючих органів засобами електронної пошти через Інформаційний портал Міндоходів.

Для подання Податкової декларації в електронній формі у режимі реального часу (он-лайн) платнику податків необхідно:

 • отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів (далі — АЦСК) Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів;
 • завантажити інсталяційний пакет програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» (міститься на сайті www.acskidd.gov.ua у розділі «Програмне забезпечення»). Встановити програмне забезпечення на персональному комп’ютері. Виконати необхідні налаштування допоможе «Настанова користувача»;
 • авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.

Детальніше про подання звітності в електронному вигляді можна дізнатися на веб-порталі Міндоходів або в АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів. Крім того, питання електронної звітності висвітлено у «Віснику» № 46/2013.

Пунктом 179.10 ст. 179 Податкового кодексу передбачено, що платник податків до 1 березня року, наступного за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного контролюючого органу щодо заповнення декларації.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею Податковій декларації.

Порядок оформлення Податкової декларації

Податкова декларація складається з восьми розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до неї, що подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 і містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Додатки до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

Податкова декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого строку зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації та додатках до неї не має бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень.

Показники у розділах ІІ — VIII Податкової декларації та додатках до неї проставляються у гривнях з копійками.

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи — платника податку або особи, уповноваженої на заповнення цієї декларації.

Для зручності платників податків та підвищення рівня надання високоякісних послуг на веб-сайті «Вісника» (www.visnuk.com.ua) у розділі «Зверніть увагу» розміщено бланк Податкової декларації з додатками та інструкція щодо її заповнення.

Відповідальність за заниження податкового зобов’язання у Податковій декларації, виявлене контролюючим органом

Пунктом 123.1 ст. 123 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання на підставах згідно з підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, зокрема платник податків не подає в установлені строки Податкову декларацію, дані перевірок результатів діяльності платника свідчать про заниження суми його податкових зобов’язань або рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов’язання; при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку — накладення на платника штрафу у розмірі 50% від суми нарахованого податкового зобов’язання.

Крім того, згідно з пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Пеня, визначена цим підпунктом, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 зазначеної статті).

Водночас у разі виправлення помилок платником податку шляхом подання «Звітної нової» Податкової декларації до закінчення граничного терміну подання відповідальність за заниження податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб не застосовується.

Перерахунок податку у разі отримання доходів від декількох податкових агентів

Відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу платники податку зобов’язані подавати Податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж вищезазначені, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з вищезазначеним підпунктом.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до Податкової декларації у такому порядку:

 • задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);
 • із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15%, решта суми — за ставкою у розмірі 17%.

Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому Кодексом.

На 01.01.2013 р. розмір мінімальної заробітної плати становив 1147 грн. Таким чином, якщо сума, виплачена платнику податку протягом 2013 р. у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, перевищує 137 640 грн. (120 × 1147 грн.), такий платник податку зобов’язаний до 1 травня 2014 р. подати Податкову декларацію, заповнивши при цьому додаток 7 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з пп. «є» п. 176.1 ст.  176 розділу IV Податкового кодексу України» (далі — додаток 7).

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету і визначена платником податку у рядку 07 додатка 7 (лише позитивне значення), відображається у колонці 5 рядка 01.01 розділу ІІ Податкової декларації та підлягає сплаті до бюджету до 1 серпня 2014 р.

Слід звернути увагу, що виходячи з положень Податкового кодексу у разі отримання фізичною особою у будь-якому календарному місяці звітного податкового року доходів у вигляді заробітної плати та за цивільно-правовими договорами від двох та більше податкових агентів у сумі, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, та при цьому загальна річна сума доходу не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 р. — 137 640 грн.), Податкова декларація платником податку не подається, перерахунок податку на доходи фізичних осіб не здійснюється.

Водночас платник податку не звільняється від обов’язку подання Податкової декларації, якщо протягом року ним отримано дохід від двох та більше податкових агентів у вигляді заробітної плати та за цивільно-правовими договорами, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, при цьому в жодному з календарних місяців звітного податкового року платником не отримувався дохід одразу від двох чи більше податкових агентів (наприклад, зміна протягом року основного місця роботи).