Інші податки
Тема: Транспортний податок

Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, що надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів (Витяг)

Зареєстровано в Мін’юсті України
23.01.2014 р. за № 140/24917

З метою реалізації положень пункту 239.5 статті 239 розділу VII Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Відомості про реєстрацію та/або зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К);

Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма В);

Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма П).

2. Установити, що затверджені форми надаються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Міністра  фінансів України А. МЯРКОВСЬКИЙ

Міністр внутрішніх справ України В. Ю. ЗАХАРЧЕНКО

В. о. Міністра інфраструктури України К. О. ЄФИМЕНКО

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України І. Ю. БІСЮК