ПДФО/ВЗ

Благодійна допомога

В якому випадку у фізичної особи виникає обов’язок щодо подання річної Податкової декларації, якщо ця особа отримує благодійну допомогу?


До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу: Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги згідно із Законом № 330; іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов’язаним з ними фізичним особам (підпункти «б» та «в» пп. 165.1.4 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних платником податків у вигляді благодійної допомоги, провадиться згідно з нормами п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до пп. 170.7.1 якого не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога (далі — благодійна допомога), що надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, що надається без встановлення таких умов або напрямів.

Враховуючи положення пп. «а» пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу, не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами — юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) у випадках та з дотриманням умов, визначених цим підпунктом, зокрема закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку, у тому числі для придбання ліків. При цьому слід мати на увазі, що до запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування норми цього підпункту поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень).

Водночас згідно з пп. 170.7.3 вищезазначеного пункту не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2013 р. — 1610 грн.). Сума перевищення допомоги над зазначеним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійникафізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну Податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом 2013 р. перевищує 1610 грн.

Благодійникюридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ.