ПДФО/ВЗ

Продажа нерезидентом нежилой недвижимости

Яким чином оподатковується дохід, отриманий фізичною особою — нерезидентом від продажу у звітному календарному році нежитлової нерухомості (гаражу)? Чи потрібно подавати у такому випадку річну Податкову декларацію?


Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу, положеннями якого передбачено, що оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, здійснюється за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу ІV Кодексу для нерезидентів).

Відповідно до п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника понад три роки, не оподатковується.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 вищезазначеного Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.

При цьому відповідно до п. 172.9 ст. 172 Податкового кодексу дохід від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами — нерезидентами, оподатковується згідно із цією статтею в порядку, встановленому для резидентів, за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 (17)%.

Підпунктом 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено поняття об’єктів житлової нерухомості — це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Отже, дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року фізичною особою — нерезидентом нежитлової нерухомості (гаражу), оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками 15 (17)%.

Водночас згідно з п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання Податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо він отримував доходи, зокрема, від операцій із продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV цього Кодексу.