Соціальне страхування

Право на пенсію держслужбовця у разі оформлення відпустки для догляду за дитиною або звільнення з роботи до досягнення пенсійного віку

До редакції «Вісника» надійшло звернення: «Жінка, яка народилася 18.09.58 р., має 32 роки страхового стажу, з них понад 21 рік — на посаді державного службовця. Чи матиме вона право на пенсію державного службовця при досягненні пенсійного віку, якщо звільниться з роботи або оформить відпустку для догляду за онукою, та з якої заробітної плати буде проведено розрахунок пенсії?»


Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що право на одержання пенсії державних службовців мають, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається у розмірі 80% від суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на пенсійне страхування.

До 20-річного стажу, який дає право на призначення пенсії державного службовця, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, враховується лише стаж на посадах, віднесених до відповідних посад державних службовців, визначених ст. 25 Закону про держслужбу, а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідних категорій посад державних службовців.

Згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування вік виходу на пенсію жінки, яка народилася 18.09.58 р., — 57 років.

Отже, якщо жінка оформить відпустку для догляду за дитиною і, звісно, перебуватиме на державній службі на момент досягнення 57-річного віку, вона матиме право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу. У випадку розірвання трудових відносин з державним органом вона також матиме право на пенсію державного службовця за умови, що має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.

При цьому згідно з п. 72 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування, якщо жінка звільниться з роботи й не працюватиме, їй як особі, яка досягла 55-річного віку та має страховий стаж понад 30 років, буде (за її бажанням) призначено пенсію відповідно до Закону про пенсійне страхування. У цьому випадку розмір її пенсії, обчислений згідно зі ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, буде зменшено на 0,5% за кожний повний чи непов-ний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.

Однак дострокове призначення пенсії за віком відповідно до Закону про пенсійне страхування (у 55 років) на розмір пенсії, обчислений відповідно до Закону про держслужбу, яку буде призначено жінці при досягненні 57 років, не вплине. Пенсію державного службовця буде призначено у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі.

Визначення заробітної плати при призначенні пенсії відповідно до Закону про держслужбу

На сьогодні зазначене питання врегульовано постановою № 865.

Цією постановою передбачено, що посадовий оклад, надбавка за ранг, вислугу років під час призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, враховуються в розмірах, встановлених на день призначення пенсії.

При цьому розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи підряд, яка дає право на цей вид пенсії, перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60.

Крім цього, за бажанням осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років) може визначатися також у порядку, передбаченому пп. 2 п. 4 постанови № 865, тобто в середніх розмірах, які склались у місяці звернення за призначенням пенсії за відповідними посадами у тому державному органі, звідки особа звільнилась.