Соціальне страхування

Підтвердження пільгового стажу у комісіях

До редакції «Вісника» надходять листи від осіб, які колись працювали на підприємствах із шкідливими умовами праці, а тепер їх ліквідовано, і підтвердити пільговий стаж неможливо, а отже, такі особи не мають змоги вийти на пенсію зі зниженням пенсійного віку. Редакція звернулася до фахівців Пенсійного фонду України і з’ясувала, що існує порядок підтвердження пільгового стажу у комісіях, які діють при головних управліннях Фонду в кожній області, АР Крим, містах Києві та Севастополі.
Які повноваження має така комісія, хто входить до її складу та що потрібно знати майбутнім пенсіонерам-пільговикам, розглянемо у цій статті.


Нерідко зустрічаються випадки, коли особа працювала на підприємствах із шкідливими умовами за Списками № 1 і № 2 чи на інших роботах, які дають право на зниження пенсійного віку (доярки, трактористи тощо), але сьогодні ці підприємства ліквідовано, і неможливо отримати пільгову довідку про роботу протягом повного робочого дня в шкідливих чи особливо шкідливих умовах праці чи про виконання встановлених норм обслуговування тварин, про зайнятість у виробництві сільгосппродукції протягом повного сезону або протягом року. Відповідно до законодавства таку довідку слід надавати до органів Пенсійного фонду, а в трудовій книжці, як правило, відсутні дані, зокрема, про роботу протягом повного робочого дня, не зазначено характер виконуваних робіт, розділ, підрозділ списків, що діяли в період роботи особи. Тим більше відсутні відомості, що дають право на пільгову пенсію дояркам (свинаркам), трактористам.

Так, для вирішення питання підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлених для окремих категорій працівників, у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника, утворені та діють комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі — комісії).

Ці комісії діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до Порядку № 18-1.

Дія цього Порядку поширюється на осіб, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, а також на осіб, яким призначено пенсію до набрання чинності цим Порядком.

Склад комісій

До складу комісії обов’язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної інспекції України з питань праці, і за згодою — представники членських організацій Федерації професійних спілок України та регіональних організацій роботодавців і їх об’єднань.

Основні завдання комісій

Основними завданнями комісії є:

 • розгляд заяв про підтвердження стажу роботи та прийняття рішень щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні в установленому порядку;
 • участь у підготовці методичних посібників з розгляду питань про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Для виконання покладених на комісію завдань їй надається право:

 • заслуховувати на своєму засіданні особу, яка подала заяву про підтвердження стажу роботи, або її законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально;
 • запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
 • отримувати від заінтересованих органів інформацію, необхідну для підтвердження стажу роботи, в установленому порядку;
 • інформувати органи Пенсійного фонду України з питань, що належать до компетенції комісії.

Засідання комісій

Засідання комісії проводиться за потреби, але не рідше двох разів на місяць. Комісія правомочна приймати рішення за участю у засіданні не менш як 2/3 її членів.

Комісії повідомляють заявника про час, дату та місце розгляду заяви про підтвердження стажу роботи та розглядають її не пізніше двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу роботи.

Рішення про результати розгляду заяви приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, підписується головою або його заступником. Рішення про результати розгляду заяви набуває чинності з моменту його прийняття.

Документи, які необхідно надати для підтвердження пільгового стажу

Для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

 • заяву про підтвердження стажу роботи;
 • витяг з Єдиного державного ре-єстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 р. та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному ре-єстрі, — інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації;
 • трудову книжку;
 • документи, видані архівними установами, зокрема:
 • довідку про заробітну плату;
 • копії документів про проведення атестації робочих місць (для підтвердження пільгового стажу роботи за Списками № 1 і 2 у періоди роботи після 21.08.92 р.);
 • копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (копії документів про нарахування та виплату заробітної плати, кадрові документи, журнали обліку, витяги з наказів, посадові обов’язки тощо).

Допомога у розшуку необхідних документів

Управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах та головні управління Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів для підтвердження стажу роботи.

Порядок звернення за підтвердженням пільгового стажу

Управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах приймають документи, необхідні для підтвердження стажу роботи, перевіряють правильність їх оформлення, відповідність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам про стаж, фіксують та засвідчують виявлені розбіжності та не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви про підтвердження стажу роботи направляють до головних управлінь Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Головні управління Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядають заяви про підтвердження стажу роботи та з відповідною пропозицією про задоволення або відхилення заяви разом із вмотивованим висновком направляють комісії.

Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи на бажання заявника у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісії приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у містах та районах, і повідомляють заявника про прийняте рішення.

Випадки, коли комісія приймає рішення про непідтвердження пільгового стажу

Якщо первинні документи не збережено чи збережено, але ще й досі триває ліквідаційна процедура підприємства, де виконувалися роботи, комісія вимушена відмовити у підтвердженні пільгового стажу, оскільки не виконуються вимоги Порядку № 18-1.

Крім того, непоодинокі випадки, коли наявні документи не підтверджують роботу особи в шкідливих умовах (зокрема, відсутні відомості про зайнятість протягом повного робочого дня в шкідливих умовах, документи про характер виконуваних особою робіт тощо). Дуже часто трапляються випадки, коли на підприємстві не було проведено атестацію робочих місць чи було проведено, але з порушенням термінів її проведення, у зв’язку з чим неможливо підтвердити весь пільговий стаж після 21.08.92 р. чи окремі періоди.

Оскарження рішень комісії, якщо особа не погоджується з висновками

Рішення комісій можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або в судовому порядку.