ПДФО/ВЗ

Декларування доходів громадян

Нещодавно Міндоходів України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Декларування доходів громадян». На запитання платників відповідав Сергій НАУМОВ, заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування доходів і зборів фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Відображення доходів від підприємницької та незалежної професійної діяльності

Фізична особа здійснює незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та одночасно підприємницьку. Чи відображаються в одній Податковій декларації доходи від підприємницької та незалежної професійної діяльності, а також інші?


У разі якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа отримала свідоцтво на право здійснення незалежної професійної діяльності, вона обліковується в органах доходів і зборів як фізична особа — підприємець. У такому випадку фізична особа подає до органу доходів і зборів заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію свідоцтва про право на зайняття незалежною професійною діяльністю. У довідці за формою № 4-ОПП перед прізвищем, ім’ям та по батькові такої особи зазначається «Фізична особа — підприємець» та вид професійної діяльності, наприклад, «Фізична особа — підприємець, арбітражний керуючий».

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, застосовуючи загальну систему оподаткування, зобов’язана вести книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 (далі — наказ № 481), в якій відображає отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року зазначена особа подає одну Податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — Податкова декларація) у строки, передбачені для фізичних осіб — підприємців (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року).

При заповненні Податкової декларації разом із доходами від незалежної професійної та підприємницької діяльностей відображаються інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Форма декларації

За якою формою подавати Податкову декларацію за 2013 р.?


З 31.12.2013 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 11.12.2013 р. № 1054, яким визнано таким, що втратив чинність власний наказ від 07.11.2011 р. № 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (далі — наказ № 1395).

Водночас з 31.12.2013 р. набрав чинності наказ Міндоходів України від 11.12.2013 р. № 793 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (далі — наказ № 793).

Оскільки Податкова декларація, затверджена наказом № 1395, втратила чинність, та враховуючи те, що вона подібна до Податкової декларації, затвердженої наказом № 793, декларувати доходи за 2013 р. рекомендовано за новою формою, тобто затвердженою наказом № 793.

Підтвердження сплати податку з іноземного доходу

Який документ зобов’язана надати контролюючому органу фізична особа — резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податок сплачувався за межами України?


Оподаткування іноземних доходів регламентовано п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, нормами якого визначено, що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну Податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній Податковій декларації.

Крім того, згідно з п. 13.3 ст. 13 Податкового кодексу доходи, отримані фізичною особою — резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень Кодексу чи міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України.

Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими Податковим кодексом.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такі податки, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу).

Отже, фізична особа — резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплаченихподатків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такі податки, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Водночас відповідно до пп. 170.11.4 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу сума податку з іноземного доходу платника податку — резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку згідно із законодавством України.

Розрахунок податкової знижки

Фізична особа планує подати Податкову декларацію з метою отримання податкової знижки на навчання. Як їй розрахувати суму такої знижки, якщо протягом 2013 р. до її заробітної плати застосовувалися ставки в розмірі 15 і 17%?


Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу (у 2013 р. — 1610 грн.), у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, тобто зменшена на суму ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду та у випадках, передбачених законом до недержавного пенсійного фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) за її наявності.

Оскільки протягом року застосовувалися ставки ПДФО 15 та 17%, алгоритм розрахунку податкової знижки такий:

  • на підставі підтвердних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки;
  • визначається база оподаткування з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу (інформацію про суми нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманих ЄСВ та ПДФО платники отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця);
  • отримана частка від ділення суми включених до податкової знижки витрат на розраховану базу оподаткування помножується на суму утриманого з фізичної особи за наслідками звітного податкового року ПДФО;
  • отримана сума ПДФО підлягає поверненню з бюджету.

Наприклад, кількість місяців навчання у 2013 р. на стаціонарі становить 10 місяців, тобто дозволена сума витрат до включення до податкової знижки становить 16 100 грн. (1610 грн. х 10 міс.); сума коштів, фактично сплачених на навчання, — 15 400 грн.; інформація з довідки про доходи: сума заробітної плати — 167 240 грн., сума ЄСВ — 6020,64 грн., сума ПДФО — 25 101,32 грн. Сума заробітної плати, зменшена на суму ЄСВ (база оподаткування для ПДФО) — 161 219,36 грн. Сума податку, що підлягає поверненню з бюджету, становить 2397,73 грн. (15 400 грн. / 161 219,36 грн.) х  25 101,32 грн.

Терміни повернення ПДФО

Який термін повернення ПДФО платнику податку внаслідок застосування права на податкову знижку?


Відповідно до п. 179.8 ст. 179 Податкового кодексу сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження Податкової декларації.

Продаж нерухомості

Фізична особа продала квартиру, яка є її власністю менше ніж три роки. Чи потрібно зазначеній особі подавати Податкову декларацію, якщо податок було сплачено?


Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку.

Відповідно до пп. «а» п. 172.5 ст. 172 Податкового кодексу сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, міни.

Пунктом 179.2 ст. 179 цього Кодексу передбачено, що відповідно до розділу ІV Кодексу обов’язок платника податку щодо подання Податкової декларації вважається виконаним і така декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема:

  • від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;
  • від операцій з продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до цього розділу.

Отже, якщо платник податку отримував доходи, зокрема, від операцій з продажу майна, при нотаріальному посвідченні договору, за якими було сплачено податок відповідно до розділу ІV Податкового кодексу, обов’язок такого платника податку щодо подання Податкової декларації вважається виконаним і така декларація не подається.

Студентка працює: є право на отримання податкової знижки чи ні?

Чи має право на податкову знижку мати студентки, яка фактично здійснювала оплату за навчання, якщо донька після закінчення навчання у 2013 р. почала працювати?


Відповідно до статей 180 та 199 Сімейного кодексу України батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей (до 18 років), а якщо повнолітні діти продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років.

Виходячи з норм Податкового кодексу студент, який працює, сам є платником ПДФО, база оподаткування його доходів, включаючи заробітну плату, визначається згідно з вимогами ст. 164 цього Кодексу, зокрема у разі використання права на податкову знижку базою є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням п. 164.6 цієї статті на суму податкової знижки.

Таким чином, якщо студентка протягом року одночасно навчалася і працювала, отримувала заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має саме вона за умови документального підтвердження понесених витрат на навчання, а не її мати, оскільки вона вже не перебуває на її утриманні. Водночас якщо студентка влаштувалася на роботу лише після закінчення навчання у звітному році і до моменту свого працевлаштування не отримувала заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має мати, яка фактично здійснювала оплату за навчання.

Продаж автомобіля за посередництвом

Чи потрібно подавати Податкову декларацію, якщо фізична особа продала в 2013 р. автомобіль (перший продаж) за посередництвом юридичної особи?


Згідно з п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу дохід платника податку від продажу об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Дохід від продажу, зокрема, легкового автомобіля визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче від середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче від його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді, зокрема, легкового автомобіля.

Пунктом 173.3 цієї статті передбачено, що у разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу), такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна.

Фізична особа, яка здійснює продаж автомобіля за посередництвом юридичної особи, за умови, що договір купівлі-продажу не посвідчується нотаріально, зобов’язана самостійно нарахувати та сплатити ПДФО до бюджету за своєю податковою адресою.

Водночас порядок подання річної Податкової декларації визначено ст. 179 Податкового кодексу.

Пунктом 179.2 цієї статті встановлено випадки, за яких згідно з розділом ІV цього Кодексу обов’язок платника податку щодо подання Податкової декларації вважається виконаним і така декларація не подається.

Отже, якщо фізичною особою протягом 2013 р. реалізовано один легковий автомобіль за посередництвом юридичної особи, то така фізична особа зобов’язана подати Податкову декларацію за відповідний звітний рік до 1 травня року, що настає за звітним.

Нерезидентом нараховано дивіденди

Чи потрібно фізичній особі подавати Податкову декларацію, якщо на її користь нараховано дивіденди нерезидентом за межами митної території України?


Оподаткування іноземних доходів регламентовано пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, нормами частини першої якого визначено, що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну Податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Водночас згідно з частиною другою пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податкуотримувача, який зобов’язаний подати річну Податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.

Підпунктом 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу передбачено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній Податковій декларації.

У разі відсутності у платника податку підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання її в установлений строк платник податків несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами.


Підготувала Марія ДАНЮК, оглядач «Вісника»,
за сприяння: Сергія НАУМОВА, заступника директора Департаменту
начальника Управління
адміністрування доходів і зборів фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб
Міністерства доходів і зборів України, та Інформаційно-комунікаційного департаменту
Міністерства доходів і зборів України