Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
24.02.2012, № 8

Орендар за власні кошти виконав роботи з добудови орендованих приміщень. Чи виникають податкові зобов’язання у орендодавця (балансоутримувача) після закінчення процедури взяття на баланс цих об’єктів за умови, що орендар не вимагає відшкодувань понесених витрат, а передає ці площі на баланс балансоутримувача безоплатно?


Згідно з  п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов’язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму доходів, а орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

У разі якщо договір оперативної оренди (лізингу) зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти та/або поліпшення об’єкта оперативної оренди (лізингу), частина вартості таких ремонтів та/або поліпшень у сумі, що перевищує 10%, амортизується орендарем як окремий об’єкт (п. 146.19 ст. 146 Податкового кодексу).

У разі повернення орендарем об’єкта оперативного лізингу/оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії лізингового/орендного договору орендар збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об’єкта основних засобів (пункти 146.16, 146.20 ст. 146 Податкового кодексу).

При цьому орендодавець не змінює вартість основних засобів, яка амортизується, або витрати на суму витрат, здійснених орендарем для поліпшення такого об’єкта.

Відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу інші доходи включають вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначену на рівні не нижче звичайної ціни.

При цьому згідно з пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу товари — це матеріальні (основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді, що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами) та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Таким чином, при безоплатній передачі орендарем балансоутримувачу (орендодавцю) відремонтованих (добудованих) приміщень у балансоутримувача після закінчення процедури взяття на баланс цих об’єктів виникає дохід на суму вартості поліпшення (добудови) основних засобів, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

При цьому орендодавець не змінює вартість основних засобів, а орендар збільшує витрати на суму вартості поліпшення такого основного засобу як окремого об’єкта амортизації за вирахуванням сум накопиченої амортизації.

Ще матеріали на тему:

Податок на прибуток
 • 07.10.2016 , № 38 Виправлення помилок у фінансовій звітності

  Чи має право платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств, які відображені на підставі показників фінансових звітів, що підлягають виправленню?

 • 07.10.2016 , № 38 Коригування фінансового результату

  Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, якщо фінансовий результат звітного періоду має від’ємне значення?

 • 07.10.2016 , № 38 Подання декларації за попередні періоди

  За якою формою платник податку на прибуток має подати декларацію з податку на прибуток у разі її неподання за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р.?

 • 23.09.2016 , № 36 Виправлення показників додатка ТЦ

  Як в уточнюючій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється виправлення показників додатка ТЦ «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення», що призвели до заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток?

 • 23.09.2016 , № 36 Повторне подання фінансової звітності

  Чи необхідно повторно подавати фінансову звітність разом із звітною новою або уточнюючою декларацією з податку на прибуток підприємств?

Усі матеріали розділу: «Консультації»