Інші податки

Безоплатне отримання корпоративних прав

Один із засновників підприємства при виході з числа засновників відмовився від отримання своєї частки корпоративних прав. Чи включається до складу доходу підприємства сума вартості таких корпоративних прав?


Вартість безоплатно отриманої частки корпоративних прав включається до складу доходів отримувача.

Вклад (внесок) засновника до статутного фонду підприємства слід розглядати як придбання ним за власні кошти або за рахунок майна права власності на частку корпоративних прав у статутному фонді такого підприємства. Якщо засновник при виході з числа засновників підприємства відмовляється від належної йому частки корпоративних прав без відповідної компенсації, то з метою оподаткування для підприємства — отримувача така операція розглядається як безоплатне отримання таких прав.

Для цілей податкового обліку матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, вважаються товарами (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Підпунктом 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу встановлено, що вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, включається до складу доходів.

Отже, при обчисленні об’єкта оподаткування вартість частки корпоративних прав, безоплатно переданих платнику податку одним із засновників при його виході з числа засновників підприємства, включається до складу інших доходів отримувача таких прав. Датою визнання таких доходів є звітний період,в якому відбувається перехід права власності (п.  137.1 ст.  137 Податкового кодексу).