ПДФО/ВЗ

Податкова соціальна пільга у 2014 році

Пунктом 30.1 ст. 30 Податкового кодексу встановлено, що податкова пільга — це передбачене, зокрема, податковим і митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті.
Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.
Одним із різновидів податкової пільги є податкова соціальна пільга (далі — ПСП), передбачена розділом IV Податкового кодексу, яка надає можливість платнику податку на доходи фізичних осіб зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується такий дохід, визначається як відсоток прожиткового мінімуму для працездатних осіб.


Визначення розміру пільги

Пунктом 1 розділу ХІХ Податкового кодексу передбачено, що для цілей застосування пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу ПСП до 31 грудня 2014 р. надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно зі ст. 7 Закону про Держбюджет-2014 прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2014 р. становить 1218 грн. З урахуванням зазначеного протягом 2014 р. розмір ПСП становить 609 грн.

Слід зазначити, що незважаючи на збільшення протягом року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, тобто протягом звітного податкового року розмір ПСП залишається незмінним.

Граничний розмір доходу для отримання пільги

Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2014 р. — 1710 грн.) (табл. 1).

Таблиця 1

Норма Податкового кодексу

Показник

2014 р. (%, грн.)

 

Прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (далі — ПМ), грн.

1218

Підпункт 169.4.1 п. 169.4 ст. 169

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, дорівнює: 1,4 х ПМ, грн.

1710

Пункт 1 розділу ХІХ

Розмір ПСП (50% ПМ)

50% — 609

 

Для цілей розділу IV Податкового кодексу заробітна плата — це основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Приклад 1

Заробітна плата платника податків становить 1680 грн. Оскільки його дохіду межах граничного розміру (1710 грн.), такий платник має право на застосування ПСП. Податком на доходи фізичних осіб оподатковується заробітна плата, з якої вже утримано єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та суму ПСП.

Розраховуємо суму ЄСВ: 1680 грн. х 3,6% = 60,48 грн.

Вираховуємо суму ЄСВ: 1680 грн.60,48 = 1619,52 грн.

Податок на доходи фізичних осіб без застосування ПСП становить: 1619,52 грн. х 15% = 242,93 грн.

Утримуємо податок на доходи фізичних осіб: 1619,52 грн.242,93  = 1376,59 грн.

Податок на доходи фізичних осіб із застосуванням ПСП становить: (1619,52 грн.609 грн.) х х 15% = 151,58 грн.

Утримуємо податок на доходи фізичних осіб: 1619,52 грн.151,58 грн. = 1467,94 грн.

Отже, з урахуванням ПСП платник податків отримає 1467,94 грн., що на 91,35 грн. більше, ніж без застосування ПСП.

Підстави для отримання пільги

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Одночасно роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Перелік зазначених документів та порядок їх подання затверджено постановою № 1227. Категорії платників податку та перелік цих документів наведено в табл. 2.

Якщо заяву і підтвердні документи надано не з початку місяця, ПСП застосовується до всієї суми доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого в такому місяці.

Приклад 2

Працівник працює з 15.01.2014 р., а заяву на застосування ПСП отримано роботодавцем 20.01.2014 р. У такому випадку незалежно від дня подання заяви працівник має право на застосування пільги до місячного доходу, а не пропорційно відпрацьованому часу з 20.01.2014 р.

ПСП до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування ПСП Податковим кодексом не передбачено.

Таблиця 2

 

Норма Податкового кодексу

Категорія платників податку

Документи, необхідні для отримання ПСП

Розмір ПСП, %

Сума ПСП, грн.

Підпункт 169.1.1 п. 169.1 ст. 169

Будь-який платник податку

Заява

100%

609

Підпункт 169.1.2 п. 169.1 ст. 169*

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину

Заява;

копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народ-ження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверд-жують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

*Згідно з пп. 169.3.1 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу ця ПСП застосовується одночасно з ПСП, передбаченою пп. «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 цієї статті, у разі якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів)

Підпункт «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину*

Заява;

копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

копія паспорта

150%

913,50

*Одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом

Підпункт «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169*

Платник, який утримує дитину-інваліда, - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років

Заява;

копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народ-ження дитини (дітей) або документ, що підтверд-жує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

медичний висновок, виданий закладами Мінохорони здоров’я України в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

150%

913,50

*Якщо особа утримує двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів), то ця пільга застосовується одночасно з ПСП, визначеною пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу

Підпункт «в» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169

Особа, віднесена законом до категорії 1 або 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагород-жених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Заява;

копія посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перере-єстровано» та записом про дату перереєстрації;

громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 р. із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б;

особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають копію Грамоти

150%

913,50

Підпункт «г» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169*

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

Заява;

довідка з навчального закладу або наукової установи

*Згідно з пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу ПСП не може застосовуватися до заробітної плати, яку платник податків отримує протягом звітного податкового місяця одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, що виплачуються з бюджету

Підпункт «ґ» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169

Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено пп. «б» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Заява;

копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

150%

913,50

Підпункт «д» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

Заява;

копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

Підпункт «е» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Заява;

копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверд-жують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

Підпункт «а» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»

Заява;

копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави чи Трудової слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»

200%

1218

Підпункт «б» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та інвалід І і ІІ груп, із числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551

Заява;

копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи;

документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

Підпункт «в» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою

Заява;

довідка, видана компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою;

копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

Підпункт «г» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

Заява;

копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідка, видана компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

Підпункт «ґ» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

Заява;

документ, який містить необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.

 

 

Заява на пільгу

Заява про застосування ПСП подається у довільній формі. Наводимо її зразок.

Михайленка Михайла Михайловича,

реєстраційний номер облікової картки

платника податків 111111111,

який працює інженером з охорони праці

 

Заява

про застосування податкової соціальної пільги

 

Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України.

Для застосування податкової соціальної пільги надано такі документи:

1) свідоцтво про народження Михайленка Ігоря Михайловича (серія АА номер 111111);

2) свідоцтво про народження Михайленка Станіслава Михайловича (серія АА номер 111112);

3) свідоцтво про народження Михайленко Галини Михайлівни (серія АА номер 111113);

Наведена інформація є достовірною.

Мені відомо, що згідно з пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

 

27 січня 2014 р.                                                                                                                                                                                    Михайленко Михайло Михайлович

 

 

Щорічне поновлення заяви

Щорічне поновлення заяви про застосування пільги Податковим кодексом не передбачено.

Проте якщо у платника податків виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, що були зазначені в попередній заяві, такий платник повинен надати нову заяву з відповідними підтвердними документами.

Пільга не застосовується

Пунктом 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу наведено перелік доходів фізичних осіб, до яких ПСП не застосовується, а саме до:

  • доходів платника податку, інших, ніж заробітна плата;
  • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
  • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Податкова соціальна пільга на дітей

Механізм надання ПСП на дітей полягає в особливому визначенні граничного розміру заробітної плати для застосування пільги.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному із батьків у випадку та розмірі, передбачених пп. 169.1.2 та підпунктами «а» і «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, встановленої в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 зазначеної статті, та відповідної кількості дітей.

 

Приклад 3

Сім’я складається з матері, батька та двох дітей. Для одного з батьків гранична сума доходів встановлюється виходячи з кількості дітейпо 1710 грн. на кожну дитину, тобто: 1710 грн. х 2 дітей = 3420 грн.

Таким чином, один із батьків зможе скористатися пільгою, якщо його заробітна плата буде не більше 3420 грн., а другийякщо його дохід не перевищує 1710 грн.

Приклад 4

Сім’я складається із семи осіб: мати, батько та п’ятеро дітей. Заробітна плата батька7000 грн., матері5000 грн.

Для одного з батьків сума граничного доходу становить 8550 грн. (1710 грн. х 5 дітей).

Тобто один із батьків зможе скористатися ПСП на дітей, якщо його заробітна плата буде не більшою 8550 грн., а другийякщо його заробітна плата не перевищує звичайний граничний дохід, тобто 1710 грн.

Розраховуємо суму пільги: 609 грн. х 5 дітей = 3045 грн.

Визначаємо, кому з батьків вигідніше скористатися правом на підвищення граничного доходу.

 

Якщо таким правом скористається батько

Якщо таким правом скористається мати

Розраховуємо суму ЄСВ:

7000 грн. х 3,6% = 252 грн.

5000 грн. х 3,6% = 180 грн.

Вираховуємо суму ЄСВ:

7000 грн. — 252 грн. = 6748 грн.

5000 грн. — 180 грн. = 4820 грн.

Податок на доходи фізичних осіб без застосування ПСП становить:

6748 грн. х 15% = 1012,20 грн.

4820 грн. х 15% = 723 грн.

Утримуємо податок на доходи фізичних осіб:

6748 грн. — 1012,20 = 5735,80 грн.

4820 грн. — 723 = 4097 грн.

Податок на доходи фізичних осіб із застосуванням ПСП становить:

(6748 грн. — 3045 грн.) х 15% = 555,45 грн.

(4820 грн. — 3045 грн.) х 15% = 266,25 грн.

Утримуємо податок на доходи фізичних осіб:

6748 грн. — 555,45 грн. = 6192,55 грн.

4820 грн. — 266,25 грн. = 4553,75 грн.

 

З урахуванням ПСП батько отримає 6192,55 грн., що на 456,75 грн. більше, ніж без застосування пільги. Мати отримає 4553,75 грн., що також на 456,75 грн. більше, ніж без застосування пільги.

Враховуючи вищевикладене, оскільки економія у випадку використання права ПСП на дітей і батьком, і матір’ю однакова, то скористатися такою пільгою і правом на підвищений граничний розмір заробітної плати для її застосування може один із батьків за їх вибором. Водночас другий із батьків ні ПСП на дітей, ні «загальною» ПСП скористатися не зможе, оскільки його заробітна плата (батька7000 грн., матері5000 грн.) вище граничного розміру доходу (1710 грн.).

Якщо платник податку має право на ПСП з двох або більше підстав, то застосовується одна пільга з підстави, яка передбачає її найбільший розмір.

Проте якщо платник податку утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів), ПСП, що надається платнику податку як багатодітному батьку (матері), додається до ПСП на дитину-інваліда.

Приклад 5

Працівник має трьох дітей, одна дитина з яких є інвалідом. Заробітна плата батька становить 4500 грн., мати дітей не працює. Оскільки батько має трьох дітей, граничний розмір доходу для застосування ПСП становить 5130 грн. (1710 грн. х 3 дітей). Отже, такий працівник має право на пільгу. Розрахуємо його заробітну плату.

Розраховуємо суму ЄСВ: 4500 грн. х 3,6% = 162 грн.

Вираховуємо суму ЄСВ: 4500 грн.162 грн. = 4338 грн.

Розраховуємо суму пільги: (609 грн. х 2 дітей) + 913,50 грн. = 2131,50 грн.,

де 913,50 грн.розмір пільги платника, який утримує дитину-інваліда.

Податок на доходи фізичних осіб із застосуванням ПСП становить: (4338 грн.2131,50 грн.) х 15% = 330,98 грн.

Утримуємо податок на доходи фізичних осіб: 4338 грн.330,98 грн. = 4007,02 грн.

Застосування ПСП іншими категоріями платників податків

Податковим кодексом крім зазначених (загальної і на дітей) ПСП передбачено також підвищений розмір пільги, яким можуть скористатися платники податків (див. табл. 2). До них належать одинокі батьки с дітьми, батьки, які утримують дитину-інваліда, чорнобильці та інші. Такі платники податків зазначають це право у заяві про застосування ПСП та надають відповідні підтвердні документи.

Якщо державний службовець має право на підвищений розмір ПСП, він повинен подати заяву, в якій зазначається, якою саме пільгою він бажає користуватися, та додати до заяви підтвердні документи.

За загальним правилом ПСП застосовується до втрати підстав для її застосування або звільнення з місця роботи з урахуванням останнього місячного податкового періоду.

Проте у разі перевищення нарахованої місячної заробітної плати понад встановлений Податковим кодексом розмір питання щодо надання ПСП не розглядається незалежно від категорії платника податку.

Обмеження щодо строків застосування ПСП

Відповідно до пп. 169.3.3 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу ПСП, встановлена для батьків, які утримують двох або більше дітей віком до 18 років (пп. 169.1.2 п. 169.1 цієї статті), одиноких матерів (батьків), вдів (вдівців) або опікунів, піклувальників, які мають дітей віком до 18 років (пп. «а» пп. 169.1.3 зазначеного пункту), платників податку,  які утримують дітей-інвалідів віком до 18 років (пп. «б» зазначеного підпункту), надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

Право на отримання такої ПСП втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Надання ПСП, передбаченої підпунктами «в» — «е» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу (зокрема, учням, студентам, аспірантам, ординаторам, ад’юнктам, інвалідам І або ІІ груп тощо), зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

Крім того, ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи (пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 цього Кодексу).

Втрата права на застосування ПСП

Відповідно до пп. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу якщо платник податку порушує норми цього пункту, внаслідок чого, зокрема, ПСП застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

Відновлення права на пільгу

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує та утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат. Якщо суми недоплати та/або штрафу не було утримано податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної Податкової декларації про майновий стан і доходи такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Перерахунок ПСП

Відповідно до пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування ПСП, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП:

  • за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
  • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Кодексу;
  • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Відповідальність за сплату ПДФО роботодавця, який застосував ПСП без заяви працівника

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Проте відповідно до пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу ПСП до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання заяв, зазначених у пп. 169.2.2 цього пункту, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги (див. табл. 2).

Пунктом 169.3 вищезазначеної статті передбачено, що у випадку якщо платник має право на застосування пільги за кількома підставами, то в заяві необхідно вказати, яким видом пільги платник хоче скористатися, та додати відповідні підтвердні документи.

Якщо ж державний службовець має право на підвищений розмір ПСП, то він має подати заяву, в якій зазначається, якою саме пільгою він бажає користуватися, та додати до заяви підтвердні документи.

Відповідно до п. 171.1 ст. 171 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

Таким чином, відповідальним за сплату податку на доходи фізичних осіб є роботодавець, який застосував ПСП без отримання від працівника заяви про її застосування.

Застосування ПСП у місяці звільнення працівника

Відповідно до пп. 169.3.4 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платника податку було звільнено з місця роботи.

Отже, до суми нарахованої працівнику заробітної плати за дні, відпрацьовані у місяці звільнення, застосовується ПСП за умови дотримання вимог ст. 169 Податкового кодексу.

Крім того, згідно з пп. «в» пп. 169.4.2 п. 169.4 вищезазначеної статті роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування ПСП, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати відповідно до пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу включається до складу податкового зобов’язання такого платника за наслідками звітного податкового року та сплачується ним самостійно.