Новини

Інформація про бюджет Міністерства доходів і зборів України за 2013 рік

Міністерство доходів і зборів України (далі — Міндоходів України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та регламентується Положенням про Міністерство доходів і зборів України, затвердженим Указом Президента України від 18.03.2013 р. № 141/2013.


Міндоходів України утворено шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України відповідно до Указу Президента України від 24.12.2012 р. № 726/2012 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Міндоходів України є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізувалися.

Так, Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

 • забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;
 • забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок);
 • забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Міндоходів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

Основними завданнями Міндоходів України є:

 • забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів і державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів;
 • забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 • забезпечення формування та реалізація державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;
 • забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» Міндоходів України визначено головним розпорядником бюджетних коштів за п’ятьма бюджетними програмами. Крім того, відповідно до прийнятих у 2013 р. розпоряджень Кабінету Міністрів України додатково відкрито три бюджетні програми. Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України в 2013 р., складалась із 397 розпорядників бюджетних коштів різних рівнів.

Загальний обсяг бюджетних призначень головного розпорядника в 2013 р. становив 6 100 954,4 тис. грн., з яких використано 5 976 144,6 тис. грн., або 97,95%, у тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

 • затверджено — 5 428 475,3 тис. грн.;
 • використано (касові видатки) — 5 347 439,3 тис. грн., або 98,0%;

за спеціальним фондом державного бюджету:

 • затверджено — 672 479,1 тис. грн.;
 • використано (касові видатки) — 628 705,3 тис. грн., або 93%.

Зокрема, загальний обсяг бюджетних призначень головного розпорядника за бюджетними програмами апарату Міндоходів України в 2013 р. становив 1 056 833,0 тис. грн., з яких використано 1 025 797,5 тис. грн., або 97%, у тому числі:

за загальним фондом державного бюджету:

 • затверджено — 500 563,6 тис. грн.;
 • використано (касові видатки) — 478 808,2 тис. грн., або 95%;
 • за спеціальним фондом державного бюджету:
 • затверджено — 556 269,4 тис. грн.;
 • використано (касові видатки) — 546 989,3 тис. грн., або 98%.

Відповідно до поставлених завдань щодо здійснення контролю за додержанням законодавства у податковій та митній сфері, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску; формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб; захисту економічних інтересів України; роз’яснення законодавства у 2013 р. було мобілізовано до дохідної частини бюджету кошти у сумі 320 565 305,9 тис. грн., або 89% від планового показника, що обумовлено законодавчо закладеними ризиками, а саме: невідповідність фактичних темпів зростання закладеним у бюджеті (темп зростання номінального ВВП у бюджеті закладено 111,9%, фактично — 101,5%; реальний ВВП закладено 103,4%, фактично — 98,5%; обсяг імпорту закладено 106,9% фактично — 91%), обсяги промислового виробництва зменшились на 4,7%).

Водночас збільшився обсяг декларацій, оформлених в електронному вигляді, що становило 87% від загальної кількості декларацій. Через митний кордон було пропущено 26 841 100 транспортних засобів, що на 6 241 100 одиниць більше, ніж заплановано.

Так, Міндоходів України досягнуто позитивних результатів у забезпеченні заходів щодо прискорення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, запобігання контрабанді, корупційним діянням, зокрема було повністю відремонтовано 11 мобільних систем сканування, що свідчить про стовідсоткове виконання поставлених завдань.

Сукупність цих заходів дасть змогу забезпечити збільшення надходжень до державного бюджету.

Крім того, на 100% забезпечено виконання робіт з капітального ремонту адміністративного будинку ДПС України на Львівській площі, 8, у Шевченківському районі м. Києва, передбачених на 2013 р., що дасть змогу забезпечити належний рівень сприятливих умов для обслуговування платників податків.

Згідно із поставленими завданнями щодо забезпечення проведення прикладних науково-дослідних робіт у сфері доходів і зборів протягом 2013 р. було повністю завершено 17 науково-дослідних робіт (НДР), або 100% від планового показника.

При цьому частина НДР, завершених у 2013 р., результати яких впроваджуватимуться протягом 2013 — 2014 рр. у практичну діяльність Міндоходів України, становитиме 100%.

Зазначені показники характеризують стовідсоткове виконання завдань, поставлених згідно із метою бюджетної програми «Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права».

Відповідно до поставлених завдань з підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів протягом 2013 р. було проведено підвищення кваліфікації 5968 працівників органів доходів і зборів, що становило 106,5% від планового показника.

Водночас частина працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у 2013 р., до загальної кількості працівників органів Міністерства доходів і зборів становила близько 9%, що не в повній мірі забезпечує потребу Міністерства.

Так, згідно із бюджетними запитами на 2013 р. Державної митної служби України за КПКВ 3506040 «Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби» та Державної податкової служби України за КПКВ 3507050 «Підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів державної податкової служби» загальну потребу у видатках на підвищення кваліфікації не забезпечено на 5948,3 тис. грн. (без урахування капітальних видатків), або на 24%.

Таким чином, частину працівників органів доходів і зборів, що мали підвищити кваліфікацію протягом 2013 р., не було направлено на навчання через відсутність достатніх обсягів видатків на відрядження.

Відповідно до поставлених завдань із підготовки кадрів для органів доходів і зборів вищими навчальними закладами І — IV рівнів акредитації протягом 2013 р. було підготовлено (випущено) 1247 фахівців відповідних рівнів у рамках державного замовлення на 2013 р., при цьому кількість випускників денної форми навчання, які були працевлаштовані за фахом, становила 820 осіб.

Зазначені показники характеризують високий рівень виконання завдань, поставлених згідно із метою бюджетної програми «Підготовка кадрів у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» та «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації у сфері доходів і зборів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації».


Директор Департаменту фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку
головний бухгалтер А. П. ВИДИБОРЕЦЬ