Новини
Тема: Податок на прибуток

Класифікація основних засобів та інших необоротних активів

До якої групи основних засобів та інших необоротних активів з метою нарахування амортизації слід відносити системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації після 01.04.2011 р.?


Об’єктам, амортизації і класифікації основних засобів та інших необоротних активів, а також визначенню вартості об’єктів амортизації присвячені статті 144, 145 та 146 Податкового кодексу.

Класифікації основних засобів (інших необоротних активів) та нарахування амортизації, яке здійснюється із застосуванням методів, зазначених у пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу, в цілях оподаткування знаходяться в прямій залежності від мінімально допустимих строків корисного використання.

Відповідно до вимог, встановлених Нацбанком України, в бухгалтерському обліку системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації обліковуються в бухгалтерському обліку як окремі інвентарні об’єкти, оскільки вони виконують самостійні функції та мають різні строки корисного використання, ніж об’єкти, в яких встановлюються такі системи.

Згідно з класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів, наведених у п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу, системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації слід відносити до групи 9 (інші основні засоби), мінімально допустимий строк корисного використання яких становить 12 років.