ЄСВ

Сплата єдиного внеску та подання звітності роботодавцями

Міндоходів України впроваджено електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків», у підсистемі якого передбачено режим «Ведення Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації» для фізичних осіб — підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування.

Отже, з 01.01.2014 р. фізичні особипідприємці у разі обрання за власним бажанням ведення Книги обліку доходів і витрат (даліКнига) в електронній формі зобов’язані відповідно до п. 4 Порядку № 481 укласти договір з територіальним органом Міндоходів за місцем обліку на отримання посиленого сертифіката відкритих ключів, сформованих АЦСК ІДД Міндоходів (далі — електронний ключ).

За допомогою електронного ключа у сервісі «Електронний кабінет платника податків» у режимі «Ведення Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації» необхідно сформувати заяву на отримання Книги та надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку. Наводимо зразок заповнення заяви про реєстрацію Книги (додаток 1).

 

 

Територіальний орган Міндоходів за місцем податкового обліку фізичної особипідприємця реєструє заяву на отримання Книги у реєстрі поданих заяв і протягом трьох робочих днів формує та надсилає повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера та дати реєстрації.

Після отримання фізичною особою — підприємцем повідомлення про реєстрацію Книги підсистема надає користувачу повний доступ до Книги. Отже, така особа здійснює операції з її ведення згідно з Порядком № 481.

Фізичною особою — підприємцем записи в електронній Книзі робляться за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Відомості до Книги заносяться у такому порядку:

  • у графі 1 зазначається період обліку (день, місяць, рік);
  • у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
  • у графі 3 зазначається сума повернутих фізичною особою — підприємцем коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;
  • графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської діяльності (графа 2) та сумою повернутих фізичною особою — підприємцем коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3) (гр. 2 — гр. 3);
  • у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг;
  • у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня;
  • у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;
  • у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних і комунальних платежів тощо;
  • у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) і сумою понесених витрат від провадження господарської діяльності (графи 6, 7, 8) (гр. 4 — гр. 6 — гр. 7 — гр. 8).

При цьому у Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Зверніть увагу, що з 01.04.2014 р. в електронному сервісі «Електронний кабінет платника податків» запроваджується режим формування Податкової декларації про майновий стан і доходи на підставі даних Книги, яким передбачено передачу зазначеної декларації у режимі реального часу до територіального органу Міндоходів у підсистему «Обробка податкової звітності та платежів» інформаційної системи «Податковий блок» для формування квитанції про прийняття декларації та направлення зазначеної квитанції фізичній особі — підприємцю.