Соціальне страхування

Пенсії посадових осіб органів місцевого самоврядування

Пенсія за роботу на посаді голови селищної ради

У період з 1989 по 2001 р. чоловік обирався головою селищної ради. У липні 2013 р. він досяг віку 60 років, у цей час не працюючи на виборній посаді. Чи має він право на пенсію відповідно до Закону № 2493? Як визначатиметься заробітна плата для призначення такої пенсії?


Статтею 21 Закону № 2493 визначено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Згідно зі ст. 37 Закону про держслужбу чоловіки 1953 року народження мають право на пенсію після досягнення 60 років і 6 місяців.

Крім того, Законом № 2493 передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше або протягом повних двох скликань і більше, починаючи зі скликання 1990 р., за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (для чоловіків — 35 років), призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. Пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії.

Отже, чоловік матиме право на призначення пенсії як посадова особа органу місцевого самоврядування після досягнення 60 років і 6 місяців.

При цьому до заробітку для обчислення пенсії буде зараховано:

  • посадовий оклад на посаді селищного голови;
  • надбавка за ранг, який було йому встановлено в період роботи;
  • надбавка за вислугу років, на яку він має право, з урахуванням набутого ним стажу в органах місцевого самоврядування.

За бажанням особи щомісячну премію може бути враховано за 24 останні календарні місяці роботи перед звільненням з посади голови сільської ради або за будь-які 60 місяців, а також щомісячна премія може враховуватися в середньому розмірі, що склався в селищній раді за посадою голови селищної ради в місяці звернення чоловіка за призначенням пенсії.

Дострокова пенсія за умови підтвердження участі у ліквідаційних роботах

У серпні 2013 р. чоловік досяг 50 років, має стаж служби в органах місцевого самоврядування на виборних посадах понад 15 років. Чи має він право на призначення пенсії відповідно до Закону № 2493 як учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС?


Враховуючи те, що ст. 21 Закону № 2493 надано право на призначення пенсії як посадовим особам органів місцевого самоврядування особам, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше, чоловік за викладених умов набуде право на призначення даного виду пенсії після досягнення 62-річного віку. Після досягнення 50 років за наявності перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і документів, які підтверджують участь у ліквідаційних роботах, чоловіку буде призначено пенсію відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Виплата пенсії продовжуватиметься при працевлаштуванні

З травня 2010 р. жінка отримує пенсію, призначену відповідно до Закону № 2493. Після призначення пенсії вона продовжувала працювати на посаді економіста на державному підприємстві, у жовтні 2012 р. звільнилася. Чи буде продовжено виплату пенсії жінці як посадовій особі органу місцевого самоврядування при працевлаштуванні на посаду держслужбовця?


Законом про держслужбу передбачено, що пенсія, призначена відповідно до ст. 37 цього Закону, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених, зокрема, цим Законом, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про держслужбу.

Зазначений порядок виплати пенсії не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до набрання чинності Законом № 3668 (абзац третій п. 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3668).

З урахуванням зазначених норм порядок виплати пенсії, передбачений ст. 37 Закону про держслужбу, у всіх випадках звільнення та працевлаштування після 01.10.2011 р. (незалежно від причин звільнення, перерв у роботі та займаної посади) не поширюється на пенсіонерів, які станом на 01.10.2011 р. одержували пенсію, призначену відповідно до Закону про держслужбу, та на цю дату працювали.

Враховуючи те, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу, а також зважаючи на те, що пенсія жінці як посадовій особі органу місцевого самоврядування призначена до 01.10.2011 р. та на зазначену дату вона працювала, при її працевлаштуванні на посаду державного службовця виплата пенсії здійснюватиметься в повному обсязі як посадовій особі органу місцевого самоврядування.

Розмір пенсії при її відновленні

У період з 2005 по 2010 р. чоловік отримував пенсію відповідно до Закону № 2493 у розмірі 90% заробітної плати. У 2011 р. йому призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону № 796. Який відсоток від заробітку буде враховано при переході на пенсію як посадовій особі органу місцевого самоврядування?


Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески. Проте у редакції цієї статті, яка діяла до 01.10.2011 р., пенсія державним службовцям призначалася залежно від тривалості стажу державної служби — від 80 до 90% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески.

Враховуючи те, що пенсію за нормами Закону № 2493 чоловіку призначено у 2005 р., при її відновленні буде враховано 90% сум заробітної плати.

Пенсія по інвалідності після звільнення з органів місцевого самоврядування

У період з 1998 по 2011 р. жінка працювала секретарем селищної ради. Після 2011 р. не працювала, а у червні 2013 р. їй встановлено ІІ групу інвалідності за загальним захворюванням. Чи має вона право на призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону № 2493?

Посадовим особам органів місцевого самоврядування, яких у період перебування на службі в цих органах визнано інвалідами І та ІІ груп, незалежно від причини інвалідності призначаються пенсії по інвалідності у розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески, за умови припинення ними служби в органах місцевого самоврядування та наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років і стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону про пенсійне страхування.

Враховуючи те, що жінку визнано інвалідом ІІ групи після звільнення з органів місцевого самоврядування, для призначення їй пенсії за нормами Закону № 2493 підстави відсутні.