Новини
Тема: Податок на прибуток

Порядок подання податкової звітності при виплаті доходів нерезидентам

Який порядок подання звіту про суми виплачених доходів нерезидентам установами Нацбанку України?


Пунктом 133.4 ст. 133 Податкового кодексу встановлено, що Нацбанк України  здійснює розрахунки з держбюджетом відповідно до Закону про Національний банк.

Відповідно до п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 цієї статті, зобов’язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 ст. 160, за ставкою в розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно з пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу резиденти — це юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами.

Отже, Нацбанк України та його установи підпадають під поняття резидентів, на яких положеннями п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу покладено обов’язок утримання та сплати податку з доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України.

Пунктом 160.3 ст. 160 Податкового кодексу, зокрема, передбачено, що центральний орган ДПС встановлює порядок надання резидентами звітів про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, установлених цим пунктом.

На виконання п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу розроблено форму податкової декларації, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Для відображення суми цих доходів у податковій декларації банку, форму якої затверджено наказом № 98, до податкової накладної розроблено форму додатку (Звіт про виплачені доходи та утриманий з них податок).

Враховуючи вищевикладене, у разі виплати Нацбанком України або його установами доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, вони також мають подавати до органів ДПС Звіт про виплачені доходи та утриманий з них податок за формою додатку до податкової накладної, який подається разом з податковою декларацією як такий, що є її складовою частиною, незалежно від положень, які встановлено п. 133.4 cт. 133 Податкового кодексу.