Новини
Тема: Податок на прибуток

Особливості консолідованої сплати податку на прибуток страховою компанією

Страхова компанія має численну мережу відокремлених підрозділів (філій). Чи має право така компанія у перехідному 2011 р. сплачувати податок на прибуток консолідовано?


Відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу платниками податку з числа резидентів, зокрема, є відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у пп. 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I цього Кодексу, за винятком представництв.

Підпунктом 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу передбачено, що поняття «відокремлені підрозділи» застосовується в цілях оподаткування у значенні, визначеному Цивільним кодексом.

Статтею 95 цього Кодексу дано визначення окремих найпоширеніших форм відокремлених підрозділів.

Так, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Згідно з п. 152.4 ст. 152 Податкового кодексу, яким передбачено порядок нарахування податку в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку — юридичної особи, платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.

Пунктом 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу встановлено, що за результатами діяльності протягом одного року з дня набрання чинності розділом III цього Кодексу, тобто з 01.04.2011 р., страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону про недержавне пенсійне забезпечення, а також від діяльності, що не пов’язана зі страхуванням, обчислюють та сплачують податок на прибуток таким чином:

  • протягом звітного податкового року страховики щокварталу сплачують податок за ставкою 3% суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих (нарахованих) страховиками — резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами;
  • за результатами звітного року страховики розраховують розмір податку на прибуток, що обчислюється від оподатковуваного прибутку в порядку, встановленому ст. 156 та пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, але не сплачують його.

Отже, виходячи із встановленого Перехідними положеннями Податкового кодексу порядку сплати податку страховиками у 2011 р. такі платники не можуть сплачувати податок на прибуток консолідовано.