Новини
Тема: Податок на прибуток

Порядок оподаткування доходів неприбуткових організацій (установ)

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, зареєстроване як неприбуткова організація, отримує доходи від надання послуг сторонній організації. Який порядок оподаткування таких доходів?


Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків відповідно до Закону про ОСББ — це юридична особа, утворена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління будинком, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.

Відповідно до пп. «е» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку з метою звільнення від оподаткування окремих видів доходів може бути включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Водночас зазначимо, що п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій відповідно до вимог Податкового кодексу затверджено наказом № 37.

Пунктом 157.8 ст. 157 Податкового кодексу передбачено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. «е» п. 157.1 цієї статті, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

У разі якщо неприбуткова організація — об’єднання співвласників багатоквартирного будинку отримує дохід із джерел інших, ніж визначено п. 157.8 ст. 157, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток. При цьому прибуток визначається як сума доходів, отриманих з інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів (п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу).

У Податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та організацій (за текстом — Податковий звіт), затвердженому наказом № 56, у рядку 10 частини ІІ відображається дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу, а в рядку 11 — сума витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів.

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається як різниця між сумою у рядках 10 та 11, який відображається у рядку 12 частини ІІ Податкового звіту. Податкове зобов’язання за звітний податковий період, яке обчислюється шляхом множення визначеної суми прибутку (рядок 12) на ставку податку на прибуток та діленням на 100, відображається у рядку 13 частини ІІ Податкового звіту.