Новини
Тема: Податковий борг

Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди податкового органу

Чи може підприємство, майно якого перебуває у податковій заставі, реалізувати таке майно в рахунок погашення податкового боргу та для спрямування на виплату заробітної плати?


Відповідно до п. 92.1 ст. 92 Податкового кодексу платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі:

  • тільки за згодою органу ДПС;
  • у разі якщо орган ДПС протягом 10 днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику відповіді щодо надання (ненадання) згоди;
  • якщо в податковій заставі перебувають лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди органу ДПС за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

Таким чином, підприємство має можливість самостійно (без згоди податкового органу) реалізувати готову продукцію, товари та товарні запаси, якщо лише таке майно перебуває в податковій заставі, за умови, що отримані від такого відчуження кошти в повному обсязі будуть спрямовані на виплату заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.