Новини
Тема: Податковий борг

Погашення заборгованості підприємствами ПЕК

Якими законодавчими актами продовжувалася дія процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, запровадженої Законом № 2711?


Пунктом 3.4 ст. 3 Закону № 2711 у редакції, що діяла на дату його прийняття, передбачено, що строк дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу не може перевищувати дев’яти місяців з дня видання Мінпаливенерго України наказу про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.

Надалі дія зазначеної процедури, запровадженої п. 3.4 ст. 3 Закону № 2711, продовжувалася такими актами:

  • Законом № 51 — до 31.12.2006 р.;
  • Законом № 522 — до 01.01.2008 р.;
  • Законом № 107 — до 01.01.2009 р.;
  • рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 зміни, внесені п. 18 розділу ІІ Закону № 107, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними);
  • Законом № 309 — до 01.01.2009 р.;
  • Законом № 670 — до 01.01.2011 р.;
  • Законом № 2940 — до 01.01.2013 р.