Новини
Тема: Акцизний податок

Відображення акцизного податку в податковій звітності

У чому полягають особливості відображення в податковій звітності сум акцизного податку, сплачених у рахунок погашення податкового векселя?


Особливості оподаткування алкогольних напоїв визначено ст. 225 Податкового кодексу.

Зокрема, п. 225.1 цієї статті встановлено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи з дня видачі податкового векселя сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Згідно з п. 225.2 ст. 225 Податкового кодексу під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника ДПС на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту і розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням уже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя (п. 225.3 ст. 225 цього Кодексу).

Податковий вексель за нормами п. 225.4 ст. 225 зазначеного Кодексу вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

Відповідно до п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду до органу ДПС за місцем реєстрації декларацію акцизного податку, форму якої затверджено наказом № 1030.

Інформація, зокрема, про суму акцизного податку, сплачену в рахунок погашення податкового векселя, відображається в додатку 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв з специфічними ставками акцизного податку» до декларації акцизного податку (за текстом — додаток 3).

Підпунктом 3.9 п. 3 розділу п’ятого Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом № 1030, установлено, що у графі 10 додатка 3, зокрема, зазначається сума акцизного податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого ст. 225 Податкового кодексу, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя.

Отже, платник податку зазначає у графі 10 додатка 3 суму акцизного податку, сплачену в рахунок погашення податкового векселя, та включає її до декларації акцизного податку за той податковий період, в якому настав термін оплати за таким векселем.