Новини
Тема: Акцизний податок

Переміщення підакцизних товарів від вітчизняного товаровиробника до магазину безмитної торгівлі здійснюється за митним режимом транзиту

Який порядок оформлення митної декларації вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів при реалізації цієї продукції магазинам безмитної торгівлі; що є підставою для звільнення від сплати акцизного податку?


Відповідно до пп. 213.3.8 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу звільняються від оподаткування акцизним податком операції з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, призначеної для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника.

Магазин безмитної торгівлі — спеціальний торговельний заклад, розташований у відкритих для міжнародного сполучення пунктах пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю, визначених митними органами.

Територія магазину безмитної торгівлі є зоною митного контролю та невід’ємною частиною території України, на якій діє законодавство України.

Оскільки магазин безмитної торгівлі розташований на митній території України, переміщення товарів до нього від вітчизняного виробника здійснюється відповідно до норм ст. 200 Митного кодексу, а саме: транзит — це митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації до магазинів безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між ними і власниками магазинів безмитної торгівлі, не підлягають маркуванню марками акцизного податку. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що постачаються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки (п. 226.10 ст. 226 Податкового кодексу).

Водночас сума пільги щодо операцій, які звільняються від оподаткування акцизним податком згідно з п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу, має зазначатись виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів залежно від виду підакцизної продукції в розділах А та Б декларації акцизного податку, форму якої затверджено наказом № 1030.

При цьому розшифровка оборотів, які звільняються від оподаткування акцизним податком внаслідок отримання податкової пільги, здійснюється за додатком 4 до декларації акцизного податку. У зазначеній розшифровці у графі 11 вітчизняний виробник алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що здійснював протягом звітного періоду операції з реалізації цієї продукції магазинам безмитної торгівлі, повинен зазначити номер і дату складання митної декларації, що є підтвердженням таких операцій та, відповідно, правомірність використання податкової пільги.

Оскільки магазин безмитної торгівлі розташовано на митній території України, переміщення товарів від вітчизняного товаровиробника до такого магазину здійснюється відповідно до вимог ст. 200 Митного кодексу, а саме у митному режимі транзиту.

Главою 3 Інструкції № 307 передбачено, що митне оформлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які відвантажуються українським виробником до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у митному режимі транзиту.

Згідно зі ст. 6 Закону № 1172 при декларуванні транзитних вантажів відповідно до митного законодавства України до митних органів подається вантажна митна декларація. Тобто вітчизняний виробник алкогольних напоїв і тютюнових виробів при відвантаженні цієї продукції магазину безмитної торгівлі повинен надати до митного органу вантажну митну декларацію, положення про яку та її форму затверджено постановою № 574.

У цьому разі згідно з роз’ясненням Держмитслужби України, наданим у листі № 11.1/7-12.2/14201, стосовно митного оформлення товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі, у графі 1 «Декларація» митної декларації відповідно до Інструкції № 307 зазначається напрям переміщення товарів — транзит (ТР 80).

Надходження, зберігання, підготовка до продажу і безпосередньо продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюються згідно з Правилами продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затвердженими постановою № 1089.

Водночас вимоги, визначені ст. 227 Митного кодексу, зобов’язують власника магазину безмитної торгівлі своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, і подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються постановою № 80, якою, зокрема, встановлено, що до переліку обов’язкових документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, належить митна декларація.

Отже, власник магазину безмитної торгівлі при отриманні алкогольних напоїв і тютюнових виробів зобов’язаний надати до митного органу митну декларацію, при цьому у графі 1 «Декларація» митної декларації відповідно до Інструкції № 307 зазначається напрям переміщення товарів — експорт (ЕК 72).

Оскільки згідно з пп. 213.3.8 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу підставою для звільнення від сплати податку за продукцію, призначену для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, яка оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника, то вітчизняний виробник алкогольних напоїв і тютюнових виробів при відвантажені зазначеної продукції магазину безмитної торгівлі повинен оформити вантажну митну декларацію (ТР 80).

Ураховуючи зазначене, у графі 11 додатка 4 «Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком» до декларації акцизного податку зазначаються номер і дата складання транзитної вантажної митної декларації (ТР 80).