Новини
Тема: Акцизний податок

Сплата акцизного податку в період збільшення ставок

Як здійснювати сплату акцизного податку у разі реалізації лікеро-горілчаної продукції в період збільшення ставок акцизного податку?


Згідно з пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об'єктами оподаткування є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Відповідно до п. 217.1 ст. 217 цього Кодексу суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, які діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, згідно з п. 216.1 ст. 216 Податкового кодексу є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу.

Водночас ст. 225 Податкового кодексу визначено особливості оподаткування алкогольних напоїв. Так, згідно з п. 225.1 цієї статті суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника, у строк до 90 календарних днів починаючи з дня видачі податкового векселя сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається, зокрема, виходячи з фактично отриманої кількості спирту (за актом) та ставок податку на готову продукцію (п. 225.5 ст. 225 зазначеного Кодексу).

Підпунктом 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що податкове зобов'язання — це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя (п. 225.3 ст. 225 Кодексу).

Отже, акцизний податок при виробництві алкогольних напоїв може сплачуватися в момент отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), при придбанні марок акцизного податку в рахунок погашення податкового векселя або при настанні строку погашення податкового векселя.

У рядку 12 додатка 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку» до декларації акцизного податку, затвердженої наказом № 1030, зазначається сума акцизного податку, обчислена у зв'язку зі зміною ставок, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку.

Таким чином, у разі коли реалізація лікеро-горілчаної продукції провадиться в умовах дії збільшених ставок акцизного податку, підприємство має здійснити доплату податку за ставками, які діють на момент реалізації готової продукції, шляхом подання декларації акцизного податку та додатка  3 до неї в терміни, передбачені ст. 223 Податкового кодексу.