Соціальне страхування
Тема: Відпустки

Надання батьку відпустки для догляду за дитиною

Подружжя виховує двох дітей. Старшій дитині виповнилося три роки, але за станом здоров’я вона потребує домашнього догляду. Мати перебуває у відпустці для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трьох років. Чи має право на відпустку для догляду за старшою дитиною за таких обставин батько?


Відповідно до частин шостої та сьомої ст. 179 КЗпП та п. 3 частини першої ст. 25 Закону про відпустки у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці або іншим особам (батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною) в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Отже, батько дитини віком понад три роки, яка відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду, має право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною у відповідному висновку медичного закладу, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Ця відпустка має бути надана батьку дитини незалежно від того, що мати дитини перебуває у відпустці для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку. Законодавство не обмежує права працівників на вищезазначені відпустки у наведеному випадку.

Підставою для надання такої відпустки є заява працівника та медичний висновок про потребу у домашньому догляді за дитиною.