Соціальне страхування
Тема: Відпустки

Укладання цивільно-правового договору з працівником під час щорічної відпустки

Працівнику підприємства надано щорічну відпустку. Чи може роботодавець укласти з таким працівником договір підряду на виконання ремонтних робіт?


Цивільно-правові договори регулюються нормами цивільного права, і законодавство про працю на них не поширюється.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу. Оплата виконаних робіт (послуг) проводиться, як правило, після оформлення акта приймання-здачі робіт, послуг.

При укладанні трудової угоди (договору підряду) громадянин не подає заяву про прийняття його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на певну посаду і запис до трудової книжки не вноситься.

На виконавця роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, у тому числі соціальні пільги і гарантії, передбачені ним, тому така особа не має права на щорічну відпустку.

Таким чином, роботодавець може під час щорічної відпустки працівника укласти з ним цивільно-правовий договір.