Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Чи виплачуватиметься надалі пенсія у зв’язку з втратою годувальника дитині, якій у січні наступного року виповнюється 18 років?


За нормами ст. 36 Закону про пенсійне страхування (у редакції, що діяла на час призначення пенсії дитині) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначалась непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності (від 2 до 5 років — залежно від віку, в якому помер годувальник).

При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Право на таку пенсію мають діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на пенсію до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Відповідно до Порядку № 22-1 для призначення (продовження виплати) пенсії у зв’язку з втратою годувальника дитині, яка досягла 18-річного віку, необхідно надати довідку навчального закладу про те, що вона навчається за денною формою навчання.