Новини

Оподаткування відшкодованої суми заподіяної шкоди за рішенням суду

Фізичній особі внаслідок заподіяння шкоди її здоров’ю за рішенням суду підприємством виплачено суми відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди. Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб зазначені суми?


Загальні положення про відшкодування шкоди, зокрема шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, визначено главою 82 Цивільного кодексу, ст. 1166 якої встановлено, що шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, установлених законом.

Відповідно до ст. 1167 Цивільного кодексу моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала, якщо шкоду завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки.

Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, регулюється розділом ІV Податкового кодексу, яким визначено доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ст. 164 цього Кодексу), та доходи, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ст. 165 зазначеного Кодексу).

Так, згідно з пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається, зокрема, дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), сум відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю.

Виходячи з наведених норм Податкового кодексу сума відшкодування матеріальних збитків, яка за вироком суду відшкодовується громадянину підприємством внаслідок заподіяння шкоди його здоров’ю чи майну, не включається до оподатковуваного доходу та не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Суми відшкодування моральної шкоди, які відшкодовуються громадянину внаслідок заподіяння шкоди здоров’ю громадянина чи його майну, не включаються до переліку доходів, які звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, передбаченого ст. 165 Податкового кодексу. Таким чином, зазначені суми є доходом громадянина і підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 168 зазначеного Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою із каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Суб’єкт господарювання, який відшкодовує громадянину моральну шкоду, є податковим агентом щодо нарахованих доходів і зобов’язаний утримати й перерахувати податок до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу.