Бухоблік
Тема: Бухгалтерський облік, ЄСВ, Податок на прибуток, ПДФО

Відображення у бухгалтерському та податковому обліку новорічних подарунків і матеріальних заохочень

Новорічний інтер'єр та прикраси: відображення в обліку підприємств

Розглянемо, як витрати на новорічні прикраси відображаються в податковому та бухгалтерському обліку підприємства.

Насамперед роз'яснимо деякі терміни. Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу господарська діяльність — це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Згідно з пп. 14.1.228 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу  собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей розділу III цього Кодексу — витрати, прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить положенням цього розділу.

Відповідно до ст. 1 Закону про рекламу реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Статтею 9 цього Закону визначено ідентифікацію реклами, зокрема реклама має бути чітко відокремленою від іншої інформації незалежно від форм чи способів розповсюдження таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.

Для підтвердження витрат на новорічне оформлення вітрин магазинів, прилавків, офісних приміщень, пов'язаних із господарською діяльністю підприємства, керівнику необхідно видати наказ щодо забезпечення заходів із підвищення реалізації товарів (послуг) у період новорічно-різдвяних свят або щодо посилення маркетингової політики підприємства у цей період.

У наказі має бути зазначено сам захід; осіб, відповідальних за проведення всіх підготовчих робіт; визначено кошторис витрат на придбання штучної чи живої ялинки, ялинкових іграшок, гірлянд тощо.

Якщо на новорічному декорі з метою розповсюдження інформації про діяльність підприємства та збільшення попиту на продукцію передбачається зазначити логотипи компанії, у наказі керівника підприємства мету проведення новорічного заходу визначено як рекламну, тоді витрати можна вважати пов'язаними з господарською діяльністю. Оскільки існує зв'язок із господарською діяльністю, то в податковому обліку ці витрати може бути віднесено до складу податкових витрат як витрати на рекламу, тобто витрати на збут.

У податковому обліку відповідно до пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат належать: витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Відповідно до п. 138.5 ст. 138 Кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку з урахуванням такого:

  • датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов'язання з податку та збору;
  • датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів)), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку придбані ялинка та новорічні прикраси відображаються залежно від терміну їх експлуатації та вартості придбання. Так, якщо термін -експлуатації матеріальних цінностей перевищує 365 днів та їх вартість вище від межі, встановленої для малоцінних необоротних матеріальних активів (за текстом — МНМА)*, то вони відображаються у складі основних засобів на субрахунку 109 «Інші основні засоби».

У податковому обліку штучна ялинка та інші новорічні атрибути амортизуватимуться залежно від того, використовуються вони в господарській діяльності чи ні (п. 14 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу).

Згідно з  п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище від рівня звичайних цін, встановлених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, зазначеною у п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Звертаємо увагу, що витрати, понесені до 01.01.2012 р., на придбання новорічної атрибутики у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок, відповідно до пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат підприємства.

Розглянемо приклад відображення вартості ялинки та новорічних прикрас у бухгалтерському обліку.

Для організації новорічного свята підприємство придбало новорічні прикраси та штучну ялинку.

За отриманою накладною вартість кожної новорічної прикраси становить 900,00 грн., ПДВ — 180,00 грн., вартість штучної ялинки — 5000,00 грн., ПДВ — 1000,00 грн. За договором новорічні прикраси та ялинку придбано на умовах передоплати. Розрахунки за штучну ялинку та новорічні прикраси, які використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 1, 2. А розрахунки за штучну ялинку та новорічні прикраси, які не використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 3, 4.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Здійснено передоплату за штучну ялинку

371

311

6000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1000,00

3

Оприбутковано штучну ялинку

152

631

5000,00

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

1000,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

6000,00

6

Передано в експлуатацію штучну ялинку

109

152

5000,00

7

Для користувачів програми 1:С бухгалтерські записи, що стосуються ПДВ, матимуть такий вигляд:

6442 «Податкові накладні неотримані»

641

644

 

6442

1000,00

 

1000,00

 

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Здійснено передоплату за новорічні прикраси

371

311

1080,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

180,00

3

Оприбутковано новорічні прикраси

153

631

900,00

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

180,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

1080,00

6

Передано в експлуатацію новорічні прикраси

112

153

900,00

7

Нараховано в першому місяці використання об'єкта амортизацію в розмірі 100% його вартості

832

92

132

832

900,00

 

Таблиця 3


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Здійснено передоплату за штучну ялинку

371

311

6000,00

2

Оприбутковано штучну ялинку

152

631

6000,00

3

Передано в експлуатацію штучну ялинку

109 (невиробничі)

152

6000,00

4

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

6000,00

 

Таблиця 4


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Здійснено передоплату за новорічні прикраси

371

311

1080,00

2

Оприбутковано новорічні прикраси

153

631

1080,00

3

Передано в експлуатацію новорічні прикраси

112

153

1080,00

4

Списано витрати на придбання новорічних прикрас

97

112

1080,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

1080,00

 

Якщо ж ялинка та новорічні прикраси коштують менше ніж визначена обліковою політикою підприємства гранична вартість межі для МНМА, але використовуватимуться вони понад рік, то бухгалтерський облік таких активів ведеться на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Також слід зазначити, що до МНМА передбачено можливість застосування особливих правил амортизації (п. 27 ПБО 7): підприємство списує 100% вартості об'єкта МНМА у першому місяці, або підприємство нараховує амортизацію в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% вартості, що амортизується, а решту 50% — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Рішення про застосування одного з перелічених методів амортизації відображається в обліковій політиці підприємства.

Наведемо приклад, коли прикраси і ялинка використовуватимуться підприємством менше ніж рік.

У бухгалтерському обліку такі активи обліковуються (відображаються) як запаси на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Припустимо, що новорічні прикраси коштують 100,00 грн., ПДВ — 20,00 грн., а жива ялинка 500,00 грн., ПДВ — 100,00 грн. Розрахунки за живу ялинку та новорічні прикраси, які використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 5.

Таблиця 5


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Здійснено передоплату за живу ялинку та новорічні прикраси

371

311

720,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

120,00

3

Оприбутковано новорічні прикраси та живу ялинку

22

631

600,00

4

Списано суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

120,00

5

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

720,00

6

Передано в експлуатацію живу ялинку та новорічні прикраси

80

22

600,00

7

Віднесено витрати на придбання живої ялинки та новорічних прикрас до інших витрат операційної діяльності

94

80

600,00

 

Розрахунки за живу ялинку та новорічні прикраси, які не використовуються у господарській діяльності, наведено в табл. 6.

Таблиця 6


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Здійснено передоплату за живу ялинку та новорічні прикраси

371

311

720,00

2

Оприбутковано новорічні прикраси та живу ялинку

22

631

720,00

3

Проведено залік заборгованостей із постачальником

631

371

720,00

4

Передано в експлуатацію живу ялинку та новорічні прикраси

80

22

720,00

5

Віднесено витрати на придбання живої ялинки та новорічних прикрас до інших витрат

97

80

720,00


Новорічні премії, видані працівникам підприємством

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Як зазначено у п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу, під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом,обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до законодавства сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2011 р. — 1320 грн.), застосовується податкова соціальна пільга.

Відповідно до абзацу першого п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу доходи, одержані у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15%. Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% від суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%.

Наприклад, у разі якщо платник податку отримав місячний дохід, що дорівнює 10 000 грн., у тому числі премію у сумі 5000,00 грн., то податковий агент повинен спочатку визначити частини загального оподатковуваного доходу, які підпадають під оподаткування за ставками 15 та 17% відповідно:

  • 9410 грн. оподатковується за ставкою 15%;
  • 10 000 грн. – 9410 грн. = 590 грн. оподатковується за ставкою 17%. База оподаткування, до якої застосовується ставка податку 15%, становитиме 9071,24 грн. за вирахуванням єдиного внеску (9410 грн.– (9410 грн. х 3,6%) = 9071,24 грн., де 3,6% — єдиний внесок). База оподаткування, до якої застосовується ставка податку 17%, становитиме 568,76 грн. за вирахуванням єдиного внеску (590 грн. – (590 грн. х 3,6%) = 568,76 грн.). Далі визначається сума податку: за ставкою 15% оподатковується дохід 9071,24 грн., з якого податок дорівнює 1360,69 грн.; за ставкою 17% оподатковується дохід 568,76 грн., з якого податок дорівнює 96,69 грн.

Отже, виходячи з прикладу, загальна сума податку, що підлягає утриманню податковим агентом з місячного доходу платника податку 10 000 грн., становить 1457,38 грн. (1360,69 грн. + 96,69 грн.). Розрахунки наведено в табл. 7, 8.

Таблиця 7


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Нараховано зарплату

811

661

10 000,00

2

Утримано ЄСВ (3,6%)

661

651

360,00

3

Утримано ПДФО (ФЗП - 3,6%)* на 15 або 17%

661

641

1457,38

4

Нараховано ЄСВ на ФЗП (36,76%)

821

651

3676,00

5

Списано витрати

91, 92, 93, 94, 23

811, 821

13 676,00

6

Виплачено зарплату

661

301, 311

8182,62

 

Таблиця 8


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Нараховано премію

812

661

5000,00

2

Утримано ЄСВ (3,6%)

661

651

180,00

3

Утримано ПДФО (ФЗП - 3,6%)* на 15%

661

641

723,00

4

Нараховано ЄСВ на ФЗП (36,76%)

821

651

1838,00

5

Списано витрати

91, 92, 93, 94, 23

812, 821

6838,00

6

Виплачено премію

661

301, 311

4097,00

 

Крім того, слід враховувати, що з 01.01.2011 р. набрав чинності Закон про ЄСВ, яким запроваджено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), що сплачується до Пенсійного фонду України.

Платниками єдиного внеску відповідно до ст. 4 Закону про ЄСВ визначено страхувальників, перелік яких наведено в п. 1 частини першої цієї статті, та застрахованих осіб, перелічених у пунктах 214 частини першої  цієї статті.

До страхувальників, зокрема, належать підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (абзац другий п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Застрахованими особами, зокрема, є: працівники — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (п. 2 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною першою ст. 7 цього Закону та розділом III Інструкції № 21-5 базою для нарахування та утримання єдиного внеску є: заробітна плата найманих працівників, яка включає основну і додаткову заробітну плату; інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом про оплату праці.

Відповідно до частини четвертої ст. 7 Закону про ЄСВ справляння єдиного внеску здійснюється із суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), не зменшеної на суму утриманих податків та інших обов'язкових платежів, які сплачуються згідно із чинним законодавством, та із суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів і виплат, що виконуються за дорученням отримувача.

Ставки єдиного внеску встановлюються для роботодавців у відсотках до бази нарахування цього внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску за основними видами їх економічної діяльності. Згідно з таблицею, наведеною в частині першій  ст. 8 Закону про ЄСВ, є 67 класів професійного ризику виробництва, а відповідна ставка єдиного внеску становить від 36,76% для 1-го класу до 49,7% для 67-го класу професійного ризику виробництва.

При утриманні єдиного внеску його ставка становить для працівників, які працюють на підприємствах усіх форм власності та в бюджетних установах і організаціях, у фізичних осібпідприємців або у самозайнятих осіб на умовах трудового договору,3,6%.

Роботодавці-страхувальники зобов'язані сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нараховано єдиний внесок (у тому числі на авансові платежі), одночасно з видачею таких сум (абзац другий частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ). Винятком можуть бути випадки, коли платіж уже сплачено не пізніше 20 числа місяця згідно з абзацом першим частини восьмої ст. 9 цього Закону, або якщо за страхувальником є переплата з єдиного внеску, яка перевищує суму цього внеску або дорівнює їй, згідно зі звіркою даних платника єдиного внеску з даними територіального органу Пенсійного фонду України.

Бухгалтерський облік премій ведеться так само, як і бухгалтерський облік заробітної плати, оскільки для цілей бухгалтерського обліку премії є найефективнішим видом додаткової оплати праці (Інструкція № 5, Закон про оплату праці), тобто премія включається до ФЗП (фонду заробітної плати).

Згідно з пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету. Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу якщо оподатковуваний дохід надається не у грошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу суми новорічних премій відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «101».

Новорічні подарунки, видані працівникам підприємством

Якщо керівництво підприємства вирішило заохотити працівників новорічними подарунками, то бухгалтеру необхідно врахувати, що у разі виплати платнику податку додаткового блага не у грошовій формі сума ПДФО обчислюється із врахуванням коефіцієнта.

Відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, наданий ним як додаткове благо. Якщо додаткові блага надаються не у грошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, тобто базою оподаткування є вартість доходу у будь-якій негрошовій формі, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Водночас відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу вартість дарунків, якщо вона не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2011 р. до 470,50 грн. на місяць) (за текстом — 50% мінімальної заробітної плати), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Крім того, якщо вручення подарунків планується здійснити в січні 2012 р., то необхідно керуватися нормами законодавства України про розмір мінімальної заробітної плати на початок 2012 р.

Вартість подарунків, одержаних платником податку протягом звітного місяця, яка перевищуватиме 50% мінімальної заробітної плати, підлягатиме оподаткуванню за ставками 15 або 17% суми перевищення у податкового агента, що надає подарунки.

У разі якщо подарунки, а також інші доходи платник податків отримує від декількох податкових агентів та їх вартість сукупно за місяць перевищить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня, такий платник податку зобов'язаний подати до 1 травня наступного року податкову декларацію і сплатити податок з перевищення зазначеної суми за ставкою 17% (пп. «е» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Вартість новорічних подарунків, придбаних за кошти підприємства, зазначається у податковому розрахунку за формою  № 1ДФ за ознакою доходу «160». У разі якщо вартість подарунків перевищує 50% мінімальної заробітної плати, — за ознакою доходу «126».

Витрати на придбання новорічних подарунків для працівників не включаються до складу витрат підприємства, оскільки придбаваються за рахунок чистого прибутку.

Новорічні подарунки дітям працівників підприємства

Як виняток із загальних положень, встановлених Податковим кодексом, деякі питання фінансування заходів, пов'язаних із організацією новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, врегульовано Законом № 2117, який діє щороку в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року.

Згідно із цим Законом вартість святкових подарунків і квитків на новорічно-різдвяні заходи не включається до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб — батьків тих дітей, які отримали їх від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських (у тому числі профспілкових) організацій та створених ними закладів освіти, охорони здоров'я і культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

При цьому під дитячими святковими подарунками слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше ніж 8% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Оскільки прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2011 р. дорівнював 941 грн., то неоподатковувана вартість новорічних подарунків у 2011 р. (на період з 01.01.2011 р. до 15.01.2011 р. та з 15.11.2011 р. до 31.12.2011 р.) становить 941 х 8% = 75,28 грн. З 01.01.2012 р. розмір прожиткового мінімуму встановлюватиметься нормами законодавства України про розмір мінімальної заробітної плати на початок 2012 р.

Якщо подарунок коштує дорожче, то суму перевищення його вартості необхідно оподатковувати за ставкою 15% (17%) як додаткове благо з урахуванням коефіцієнта для доходів не у грошовій формі.

Отже, вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми згідно із Законом № 2117 від перелічених установ і організацій, не включається до оподатковуваного доходу громадян, які є батьками. Водночас такі доходи слід зазначити у формі № 1 ДФ незалежно від їх оподаткування. Доцільно їх відобразити за ознакою доходу «127».

При цьому при оподаткуванні подарунків необхідно враховувати пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, яким визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість подарунків у розмірі не більше ніж 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Це означає, що оскільки на 1 січня поточного року мінімальна заробітна плата становила 941 грн., то неоподатковувана вартість подарунків протягом 2011 р. становить 470,50 грн.

Вартість такого подарунка слід відобразити у формі № 1 ДФ за ознакою доходу «160». Щодо подарунка, наданого від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, то необхідно керуватися пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, який передбачає звільнення від оподаткування таких видів доходів.

Відповідно до пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу, якщо оподатковуваний дохід надається не у грошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Крім того, відповідно до ст. 2 Закону № 2117 звільняються від оподаткування ПДВ операції з продажу виробничими та торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що придбаваються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій. При цьому суми податку, сплачені виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, належать до складу валових витрат і до податкового кредиту не включаються.

Суми коштів, які платники податку на прибуток підприємств перераховують органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров'я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та на придбання дитячих святкових подарунків, включаються до складу валових витрат таких платників податків у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду (ст. 1 Закону № 2117).

Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою № 48.

Відповідно до п. 1.5 Порядку № 48 застрахована особа (батько, мати, усиновитель, опікун/піклувальник) має право отримати один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років. При цьому звертаємо увагу, що новорічний подарунок, придбаний самостійно страхувальником або застрахованою особою, за рахунок коштів Фонду не оплачується.

Рішення про виділення новорічного подарунка приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі складеної страхувальником відомості на видачу новорічних подарунків, де зазначаються прізвища, ініціали застрахованих осіб та їхніх дітей, число, місяць та рік народження дітей.

Видача новорічних подарунків здійснюється районною, міжрайонною, міською виконавчою дирекцією відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальнику на підставі довіреності, за накладною та відповідно до поданої ним заявки щодо надання новорічних подарунків для дітей застрахованих осіб.

Фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності, яка є платником єдиного податку, та фізичній особі, застрахованій на добровільних засадах, новорічний подарунок видається за місцем обліку згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду на підставі особистої заяви та копії свідоцтва про народження дитини.

Видача новорічних подарунків застрахованим особам — найманим працівникам здійснюється страхувальником за їх основним місцем роботи. У відомості на видачу новорічних подарунків застраховані особи обов'язково ставлять свій підпис при їх отриманні.

Страхувальникам слід звернути увагу на те, що сума витрат Фонду за новорічні подарунки, видані з порушенням Порядку № 48, не відшкодовується за рахунок страхувальника.

Для придбання новорічних подарунків і квитків на новорічно-різдвяні заходи профспілковими організаціями витрати на них повинні плануватися у кошторисі доходів і видатків, додатком до якого є окрема відомість, де зазначаються кількість дітей членів профспілки, вартість одного подарунка, одного квитка. Оскільки чинними нормативними актами вік дітей, які можуть одержувати новорічні подарунки та квитки на новорічно-різдвяні заходи, не обмежується, він визначається відповідним рішенням профспілкового комітету (лист № 05-30-513).

Документами, що підтверджують видачу подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, є: рішення профспілки про видачу дитячих новорічних подарунків і квитків; кошториси доходів та витрат на проведення новорічно-різдвяних заходів; список дітей членів профспілки, яким має бути надано новорічні подарунки (з урахуванням встановленого вікового критерію); відомість на видачу новорічних подарунків із зазначенням прізвищ членів профспілки (батьків) та їхніх дітей із підписом батьків про отримання подарунків; накладна на отримання новорічних подарунків і квитків від постачальника; акт про списання подарунків і квитків.

Якщо підприємство придбало новорічні подарунки дітям працівників за власні кошти, не дотримуючись вимог Закону № 2117, то вартість таких подарунків відноситься до додаткового блага батьків та оподатковується за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу з урахуванням пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Вищезазначені операції також підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах, і відповідно до абзацу п'ятого п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування ПДВ визначатиметься виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених згідно зі ст. 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

Виходячи з вищенаведеного, бухгалтер повинен нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ.

Розглянемо приклад: підприємство придбало новорічні подарунки на суму 3000,00 грн., ПДВ — 600,00 грн. Розрахунки наведено в табл. 9.

Таблиця 9


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Отримано новорічні подарунки

281

631

3600,00

2

Розподілено подарунки між працівниками

94

281

3600,00

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

94

641

720,00

 

Проведення дитячих новорічних свят

Для організації дитячого новорічного свята на засіданні профкому затверджується кошторис заходу, що проводиться за рахунок профспілкових коштів, враховуючи кількість дітей, які беруть у ньому участь, витрати на одну особу та інші витрати.

Документами, що підтверджують проведення дитячого новорічного свята, є: рішення профспілки про проведення цього заходу; кошториси доходів та витрат; накладна на отримання товарів, продуктів від постачальника; акти виконаних робіт-послуг; акт про списання товарів, продуктів харчування на проведення свята.

Щодо оподаткування зазначених витрат, то відповідно до пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка надається професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2011 р. — 1320 грн.). При цьому зазначені виплати повинні здійснюватися у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.

Профспілки можуть користуватися також нормами Податкового кодексу, якими звільнено від оподаткування:

вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);

вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Перевищення зазначеної вартості включається до загального місячного доходу такого платника і підлягає оподаткуванню профспілкою як податковим агентом за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу. При цьому при оподаткуванні перевищення слід застосовувати підвищувальний коефіцієнт, визначений п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу.

Особливості нарахування єдиного внеску на новорічні подарунки та квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей

Постановою № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок. Так, згідно з п. 8 розділу II цього Переліку єдиний внесок не нараховується на вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

Підбиття підсумків роботи за рік

У разі якщо напередодні новорічних свят керівництво підприємства вирішило зібрати колектив підприємства для їх святкування, а також запросити на захід ділових партнерів, необхідно мати на увазі таке.

Оскільки в чинному законодавстві відсутнє чітке визначення представницьких витрат для господарських підприємств, то підприємству потрібно їх визначити внутрішнім документом (наприклад, положенням про загальні корпоративні витрати) і керуватися загальними вимогами до обов'язкових реквізитів первинних документів, які містяться в п. 2 ст. 9 Закону про бухоблік та в п. 2.4 Положення № 88, при визначенні складу загальних корпоративних витрат.

У податковому обліку включити загальні корпоративні витрати до складу витрат можливо за умови, що вони безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю платника податку. У такому випадку потрібно забезпечити документальне підтвердження зв'язку цих витрат з господарською діяльністю підприємства (видати наказ про проведення заходу, мати кошторис витрат, акти виконаних робіт, накладні на відпуск продукції, товарів зі складу, програму проведення представницького заходу, звіт про проведений захід, наявність угод під час проведення зазначених заходів тощо).

За умови належного оформлення зазначеного заходу такі витрати включатимуться до складу адміністративних витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування згідно з пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу, відповідно до якого загальні корпоративні витрати включаються до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством. Відповідно до пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу витрати на рекламу включаються до складу витрат на збут.

Якщо під час представницького заходу здійснюється розповсюдження рекламного товару підприємства, а споживачами реклами є невизначене коло платників податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб — споживачів таких рекламних заходів та, відповідно, не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Якщо в період рекламних акцій проводяться розіграші виграшів і призів, у тому числі у лотерею (крім державної), та подарунків, отримувачами яких є конкретні особи, вартість таких подарунків, призів, виграшів є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і оподатковується за правилами, визначеними п. 170.6 ст. 170 Податкового кодексу.

Щодо коштів, виданих працівнику під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, то відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу до суми перевищення підзвітної суми не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих працівнику під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, в межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі ІІІ Кодексу, здійснених таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

Тобто витрати працівника підприємства, пов'язані з організацією та проведенням прийомів, презентацій, свят, розваг, придбанням та розповсюдженням подарунків, не вважаються надміру витраченими коштами, виданими йому під звіт, та не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб у разі, якщо такі витрати здійснено з рекламними цілями та належним чином документально підтверджено.

У разі якщо підприємства витрачають кошти на проведення свят, придбання та вручення подарунків, проведення прийомів, не пов'язаних з господарською діяльністю підприємств, то згідно з пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу не включаються до складу витрат витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначеним ст. 157 Податкового кодексу, та витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 цього Кодексу).

Новорічне святкування за рахунок коштів профспілкових організацій

Відповідно до Закону №  1045 та статутів профспілкові організації мають право витрачати кошти профспілкового бюджету на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. При цьому кошти на проведення такої роботи надходять на рахунок профспілкової організації від роботодавців згідно із Законом № 1045, статутом профспілкової організації та передбаченими колективними договорами та угодами.

Згідно з пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат, які враховуються при обчисленні податку на прибуток підприємства, включаються інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:  суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 розділу III цього Кодексу, в розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Отже, суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону № 1045, в межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу включаються до складу інших витрат.

При цьому в разі якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від'ємний результат об'єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від'ємного значення, але не раніше як за чотири попередні звітні роки.

Профспілкова організація для організації новорічного заходу для членів профспілки повинна мати в кошторисі відповідну статтю витрат. Документами, які підтверджують проведення новорічного заходу, є: рішення профкому про проведення новорічного свята для членів профспілки; кошторис доходів та витрат; накладна на отримання товарів, продуктів від постачальника; акти виконаних робіт-послуг; акт про списання товарів, продуктів харчування на проведення свята.

У разі якщо профспілковій організації не вистачає власних коштів на проведення такого заходу, підприємство може надати профспілці безповоротну фінансову допомогу або добровільне пожертвування. Доходи профспілкових організацій, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, звільняються від оподаткування.

Щодо відображення підприємством у податковому обліку надання такої допомоги профспілці, то слід керуватися пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу.

Новорічне святкування за рахунок коштів підприємства

У разі якщо керівництво підприємства вирішило витратити кошти підприємства на проведення новорічного свята, придбання та вручення новорічних подарунків, то ці суми витрат не включаються до складу витрат підприємства, оскільки вони не пов'язані з веденням господарської діяльності. Такі витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування здійснюються за рахунок прибутку підприємства. При цьому суми ПДВ, сплачені за проведення корпоративних свят, не включаються до податкового кредиту. У бухгалтерському обліку всі подібні витрати відображаються у складі інших витрат операційної діяльності (рахунок 94).

____________
* Гранична вартість матеріальних цінностей для віднесення їх до основних засобів чи МНМА визначається обліковою політикою підприємства.