Новини
Тема: ПДВ

Коригування податкових зобов’язань

Чи має право постачальник відкоригувати податкові зобов'язання, нараховані при постачанні товарів особі, яка реорганізувалася шляхом злиття (приєднання), у разі повернення таких товарів правонаступником?


Відповідно до п. 1 ст. 106 Цивільного кодексу злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Згідно зі ст. 33 розділу IV Закону № 755 юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам — правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Пунктом 2 ст. 107 Цивільного кодексу визначено, що після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання), який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, яка припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспорюються сторонами.

Відповідно до пп. «б» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яке проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань з податку у випадках, визначених розділом V Податкового кодексу.

Згідно з п. 192.1 ст. 192 цього Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Пунктом 192.2 ст. 192 Податкового кодексу визначено, що норма п. 192.1 цієї статті не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому було проведено такий перерахунок.

Отже, у разі повернення правонаступником товарів, що були поставлені особі-попереднику, припиненій у результаті реорганізації шляхом злиття (приєднання), підстави для коригування податкових зобов'язань у постачальника відсутні.

При цьому операцію з повернення товарів правонаступник повинен визнати операцією з їх постачання, нарахувати податкові зобов'язання та виписати податкову накладну, яка за умови виконання вимог ст. 198 Податкового кодексу надає право отримувачу товарів на формування податкового кредиту.


Єдина база податкових знань, www.sta.gov.ua