Податок на прибуток

Право на застосування ставки податку на прибуток 0%

Чи може платник скористатися правом на застосування ставки податку на прибуток 0%, якщо сумісникам, які працюють на підприємстві на 0,5 ставки, заробітна плата нараховується у розмірі, що становить 50% двох мінімальних заробітних плат?


Критерії, які надають платникам податку право на тимчасове отримання пільг (пільга діє з 01.04.2011 р. до 01.01.2016 р.) в оподаткуванні у вигляді застосування ставки податку на прибуток 0%, передбачено п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс).

Однією з обов’язкових вимог, визначених цією нормою, є те, що розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівникам, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, має бути не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом.

Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, установах, організаціях, тобто працювати за сумісництвом.

За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом працівнику може бути встановлено (як при прийнятті на роботу, так і згодом) неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в таких випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або за фактично виконану роботу (ст. 56 КЗпП).

Заробітна плата працівникам, які перебувають у трудових відносинах з платником податку на прибуток і працюють на частину ставки, тобто неповний робочий день, для застосування п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу за кожен місяць звітного періоду має бути нарахована в розмірі, що відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами, встановленими законом, та відповідною частиною ставки, яку такому працівнику виплачують.

Тобто суміснику, який перебуває з платником податку у трудових відносинах і працює на 0,5 ставки, заробітна плата має нараховуватись у розмірі, що в перерахунку на повний робочий місяць становить не менш як дві мінімальні зарплати, встановлені законом. При цьому такий сумісник повинен мати основне місце роботи.

Таким чином, платник податку може скористатися правом на застосування ставки 0% за умови, що розмір нарахованої заробітної плати (доходу) працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, а розмір нарахованої заробітної плати сумісникам відповідає співвідношенню між двома мінімальними заробітними платами, встановленими законом, та відповідною частиною ставки, яку їм виплачують, і такі сумісники мають основне місце роботи, а також за умови, що такий платник відповідає всім іншим критеріям, установленим п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42