ПДФО

Оподаткування відсотків, отриманих членами кредитної спілки

Яким чином оподатковуються податком на доходи фізичних осіб доходи, отримані у січні 2014 р. фізичними особами — членами кредитної спілки у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на їх пайові членські внески за підсумками 2013 р.?


Згідно зі ст. 1 Закону України від 20.12.2001 р. № 2908-III «Про кредитні спілки» (далі — Закон) кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є небанківською фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.

Члени кредитної спілки мають право: одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту; одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки (ст. 11 Закону).

Відповідно до статуту кредитна спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і безготівковій формі, приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки.

Кредитна спілка розподіляє частину нерозподіленого доходу, що залишається у її розпорядженні за підсумками фінансового року, між членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків (у тому числі на додаткові пайові внески) у вигляді відсотків (процентів) (ст. 21 Закону).

Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки, визначено п. 170.12 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до пп. 170.12.1 якого податковим агентом платника податку при нарахуванні (виплаті) на його користь плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки, є кредитна спілка, яка оподатковує такий дохід за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Кредитна спілка, яка виплачує плату (відсотки), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки, платникам цього податку, надає контролю-ючому органу у строки, встановлені вищезазначеним Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок про нараховану плату (відсотки) та утриманий з неї податок.

Отже, доходи, отримані у січні 2014 р. фізичними особами — членами кредитної спілки у вигляді плати (відсотків), що розподіляється кредитною спілкою на їх пайові членські внески за підсумками 2013 р., оподатковуються за ставкою 5%, визначеною в п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42